Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland verruimd

Artikel delen

De provincie Zuid-Holland vergroot de subsidiemogelijkheden voor het behoud van monumentale interieurs en steunt herbestemmingen met een sociaal-maatschappelijke functie (bijvoorbeeld van boerderij tot zorgboerderij). Met deze subsidieregeling wil de provincie restauratie van rijksmonumenten ondersteunen. Ook moet de regeling zorgen voor een verbetering van de toegankelijkheid en duurzaamheid van het monument.

Bovendien steunt de provincie gemeenten bij de handhaving van ernstig verwaarloosde rijksmonumenten door aanvraag van subsidie mogelijk te maken in het kader van last onder bestuursdwang.

De provincie Zuid-Holland wil erfgoed graag doorgeven aan toekomstige generaties. “De monumenten vertellen het verhaal van Zuid-Holland. Zij verlenen identiteit, levendigheid en kwaliteit aan de leefomgeving. Zuid-Holland is rijk aan monumentale gebouwen. Sommige van deze gebouwen staan leeg, wat vaak tot verval leidt”, aldus de provincie.

Zuid-Holland trekt zich het lot aan van rijksmonumenten door restauratie en herbestemming te stimuleren onder meer door de subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland. Met deze subsidieregeling wil de provincie ook de werkgelegenheid en het vakmanschap in de restauratiemarkt bevorderen, in samenwerking met Restauratie Opleidingsprojecten.