Renovatie Leger des Heils locatie De Breehof in Nieuw-Amsterdam

Artikel delen

In Nieuw-Amsterdam wordt De Breehof, locatie van het Leger des Heils, gerenoveerd door bouwbedrijf Van Wijnen. In totaal worden in het pand 32 nieuwe appartementen gerealiseerd, die dit najaar nog worden opgeleverd.

Dronefoto leger des heils locatie

Al tientallen jaren biedt De Breehof, aan de Zijtak Westzijde, onderdak aan mensen die dak- of thuisloos zijn geweest. Het pand en de kamers voldeden niet meer aan de eisen van deze tijd en daarom wordt het pand volledig gerenoveerd. Claudia van Bruggen, regiodirecteur Leger des Heils Noordoost: “We willen van De Breehof een locatie maken waar bewoners een eigen plekvoor langdurig verblijf hebben met 24-uurs begeleiding. Vanuit deze plek kunnen bewoners met hun begeleiders gezamenlijk werken aan herstel van het gewone leven”.

De huidige inrichting maakt plaats voor 32 nieuwe, grotere appartementen met eigen sanitair en een keukentje. De appartementen op de begane grond krijgen ook een eigen voordeur. Verder komt er een grote ontmoetingsruimte, keuken en een buitenruimte. Net als voorheen is in De Breehof straks 24 uur per dag begeleiding van het Leger des Heils aanwezig.

Naast renoveren en herinrichting wordt er ook een verduurzamingsslag gemaakt. Zo brengen we isolatie aan op het dak. Ook worden er HR++ glazen geplaatst en nieuwe kozijnen. Verder worden zowel de werktuigbouwkundige installaties als de elektro-installaties compleet vernieuwd.