Duurzaam vloersysteem met BCRG Kwaliteitsverklaring

Artikel delen

Een nieuw duurzaam vloersysteem voor uw renovatieproject? Kies voor de Combifor vloersystemen van Duofor. Deze veelzijdige vloeren bieden een oplossing voor vrijwel iedere situatie. Bovendien zijn deze vloeren uitvoerig getest door het Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid (BCRG) op hun energieprestaties. Daarnaast kunt u hier ISDE subsidie voor krijgen. Deze bedraagt €11,00 per vierkante meter.

In Nederland moeten alle gebouwen voldoen aan bepaalde prestaties op het gebied van energiezuinigheid. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwbouw en bestaande bouw. In het Bouwbesluit is vastgelegd wat de minimale isolatiewaarde per bouwdeel moeten zijn. Een erkende BCRG Kwaliteitsverklaring is daarbij een eenvoudige en veelgebruikte manier om aan te tonen dat een gebouw voldoet aan de vastgestelde eisen.

Duofor vindt het belangrijk dat klanten kunnen vertrouwen op de systemen en producten, zoals het bedrijf die beschrijft. Daarom zijn onder andere de populaire vloersystemen Combifor FIX en Combifor FLEX opgenomen in het BCRG-register, die u gratis kunt downloaden.

Deze vloersystemen hebben bijzondere eigenschappen; zo hebben ze een zeer gering gewicht. Er kan tevens sneller gebouwd worden door speciaal ontwikkelde hulpstukken. Daarnaast zijn hoge isolatiewaardes mogelijk (Rc 8,1 m2 K/W), evenals grote (vrije) overspanningen van meer dan 6 meter.

BCRG Kwaliteitsverklaring

Objectief getoetste informatie over de energieprestatie van producten en systemen is van groot belang voor verschillende partijen. Dit geldt onder andere voor woningbouwcorporaties, gemeenteambtenaren en energieprestatieadviseurs. Met de BCRG-verklaringen kunnen de energieprestaties voor bestaande of nieuwe gebouwen berekend worden. Denk aan BENG-eisen voor nieuwbouw en het Energielabel voor nieuwbouw en bestaande bouw. Men hecht veel waarde aan deze verklaringen, omdat ze onafhankelijk zijn beoordeeld.

Duofor
www.duofor.nl