Tijdelijk studentenwoningen in voormalig Philips hoofdkantoor

Artikel delen

In het voormalige Philips hoofdkantoor (VB-gebouw) aan de Boschdijk komen tijdelijk 456 studentenwoningen. Studenten kunnen hier de komende 3 tot 5 jaar wonen tot de start van de definitieve aanpassing van het gebouw. De planning is er op gericht dat de studenten vanaf het nieuwe studiejaar 2023-2024 hier terecht kunnen.

Voormalig Philips hoofdkantoor

Om het gebouw geschikt te maken voor studentenwoningen, worden de kantoorverdiepingen omgebouwd naar studentenkamers. Er wordt gewerkt in de opzet van een studentenhuis, waarbij acht tot tien studenten in groepen wonen en daarbij sanitair en de keuken delen. In de onderste lagen wordt gekeken naar algemene voorzieningen. In de kelder komen voorzieningen voor afvalinzameling en een uitgebreide fietsenstalling.

De TU/e heeft een actieve bijdrage geleverd aan de invulling van het plan. Zo heeft de universiteit advies gegeven over de inrichting en organisatie van het gebouw, daarbij leunend op de ervaring die de TU/e heeft opgedaan in studentenhuisvestingsprojecten op de campus en elders in de stad. Ook aan studenten is gevraagd wat voor hen wel en niet werkt op het gebied van huisvesting en deze input is meegegeven aan de ontwikkelaar. Daarnaast gaat de TU/e woningzoekende studenten doorverwijzen naar vrijkomende kamers, met als doel om zoveel mogelijk studenten aan een kamer te helpen.

De eigenaren (Ten Brinke en BPRE), de TU/e en de gemeente zetten zich in om ervoor te zorgen dat de studenten zich thuis voelen en dat ze goede buren worden van de omwonenden. De buurt is uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst waarin ze zorgen en tips kunnen delen en waar de betrokken partijen en studenten hun vragen kunnen beantwoorden. Onderwerpen van gesprek zijn bijvoorbeeld het beperken van geluid, het regelen van fietsparkeren en fietsroutes en het voorkomen van zwerfvuil.

Bron: TU/e, Foto: Gemeente Eindhoven