Praktische kennis in Kleintje Water volledig vernieuwd

Artikel delen

ISSO’s Kleintje Water is grondig geüpdatet. Deze herziene editie richt zich op de volledige reikwijdte van taken die essentieel zijn voor het adviseren, realiseren en onderhouden van sanitaire installaties, met een focus op renovaties en verbouwingen in de woningbouw. Het naslagwerk dient als een hulpmiddel voor monteurs en installateurs die hun klanten ter plaatse gericht willen adviseren. Bovendien kunnen professionals hierin raadplegen welke specifieke kennis en vaardigheden vereist zijn voordat ze aan een klus beginnen.

Cover kleintje waterKleintje Water behandelt vrijwel alle facetten van het aanpassen en uitbreiden van sanitaire systemen in woningen. Naast de kernkennis over sanitaire installaties, wordt ook aandacht besteed aan aanverwante werkzaamheden, zoals bouwkundige wijzigingen, riolering, verwarming en ventilatie. Elektrotechnische aspecten zoals voeding, veiligheid, potentiaalvereffening en aarding komen eveneens uitgebreid aan bod. Hiermee kan de installateur de opdrachtgever volledig ontzorgen bij het inrichten van bijvoorbeeld een nieuwe badkamer, keuken of een extra warmwatervoorziening.

Geschikt voor verschillende fasen

“Het naslagwerk is buitengewoon bruikbaar voor zowel grote als kleine verbouwingen en renovaties,” aldus Nick Post, projectcoördinator bij ISSO. “Bij een verbouwing kun je bijna niet volstaan met enkel het aanpassen van de sanitaire technieken. Daarom is aanvullende expertise uit andere disciplines in dit Kleintje geïntegreerd, altijd in relatie tot sanitaire installaties.” Het Kleintje loopt door de diverse stadia van een project, klus of werk:

  • Inventarisatie van de wensen en eisen van de klant.
  • Advies over het installatieconcept en warmwatervoorzieningen.
  • Uitwerking voor de offerte.
  • Werkvoorbereiding en uitvoering.
  • Onderhoud

Aandacht voor duurzame technologieën

Nick Post wijst op enkele belangrijke actualiseringen: “Sinds de vorige editie in 2012 zijn er diverse duurzame technologieën toegevoegd. Het gebruik van hybride warmtepompen en afleversets is sterk toegenomen, en aspecten zoals de douche-wtw werden in de vorige uitgave niet behandeld. Bovendien is er nu aandacht voor bacteriologische aangroeipotentieel in relatie tot materiaalkeuze. Als je bijvoorbeeld kiest voor bepaalde kunststof leidingen, moet je de risico’s begrijpen ten opzichte van materialen als koper.”

Eenduidig en toegankelijk taalgebruik

Hoewel er geen significante wijzigingen in de wet- en regelgeving zijn die de inhoud beïnvloeden, is de terminologie in het boekje nu in lijn met de actuele regelgeving. De gebruikte begrippen zijn volledig afgestemd op het Drinkwaterbesluit, de NEN-normen en de Waterwerkbladen. “We hebben de inhoud ook voorbereid op de Wet kwaliteitsborging die naar verwachting op 1 januari 2024 van kracht wordt. Een opleverprotocol voor het installatiegebonden dossier is opgenomen. Om de teksten nog toegankelijker te maken, is de schrijfstijl informeler gemaakt. Bovendien maken we gebruik van diverse tekeningen, tabellen en grafieken om de inhoud nog duidelijker te maken voor de technicus.”