Minister De Jonge onderzoekt uitbreiding ISDE met ventilatiesystemen

Artikel delen

Een subsidie voor energiebesparende ventilatiesystemen voor woningeigenaren is in de maak. Minister Hugo de Jonge heeft half juli in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat hij deze subsidiemogelijkheid onderzoekt.

Ventilatie

Momenteel bestaan er al subsidies voor energiezuinige ventilatiesystemen in verschillende regelingen. In de subsidies voor VvE’s, particuliere verhuurders en maatschappelijk vastgoed is subsidie beschikbaar voor energiezuinige ventilatiesystmen. Het gaat dan om het aanleggen van een systeem voor een vraaggestuurde ventilatie of balansventilatie met warmteterugwinning met een rendement van ten minste 90%. Ook de middelen vanuit de Specifieke uitkering (SPUK) Lokale Aanpak Isolatie kunnen gemeenten gebruiken voor deze ventilatiemaatregelen.

Maar voor particulilere woningeigenaren was die mogelijkheid er nog niet. Daarvoor is de ISDE-regeling het meest geschikt. En De Jonge kijkt nu om energiezuinige ventilatie op te nemen in de ISDE. “Hierbij wordt gekeken naar doelmatigheid, budgettaire dekking, de precieze voorwaarden en de uitvoerbaarheid van de regeling. Ook wordt de eventuele wijziging besproken met stakeholders. De uitkomsten hiervan zouden per 2025 ingevoerd kunnen worden. Daarbij wordt bezien of een wijziging met terugwerkende kracht per 1 januari 2024 kan gelden”, aldus De Jonge in zijn brief aan de Tweede Kamer.