“Miljarden van Rijk nodig voor renovatie van schoolgebouwen”

Artikel delen

De vernieuwing en renovatie van schoolgebouwen in Nederland moeten hoog op de prioriteitenlijst van het ministerie van OCW worden gezet. Daarvoor moet extra geld beschikbaar gesteld worden, naar schatting € 1,2 miljard per jaar. Dat vragen de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de PO-raad en de VO-raad aan de nieuwe, maar wel demissionaire minister van OCW, Mariëlle Paul.

Euro'sDe brandbrief is nodig omdat de voorganger van Mariëlle Paul, Dennis Wiersma, wel al stappen zette om de onderwijshuisvestingssector klaar te maken voor een grote impuls, door middel van de voorbereidingen van de programmatische aanpak en het Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting. “Maar alle oplossingsrichtingen schieten tekort, zolang het Rijk geen extra geld beschikbaar stelt voor de exploitatie en om scholen te vernieuwen, te renoveren en te onderhouden”, stellen de organisaties duidelijk.

De drie organisaties beseffen overigens goed dat Paul als startende en demissionaire minister deze forse opgave niet direct kan oplossen. “Dit is noodzakelijk om te zorgen dat er in een volgend regeerakkoord voldoende geld wordt vrijgemaakt om hiermee tempo te kunnen maken.”

In de brief refereren algemeen directeur Leonard Geluk van VNG, Freddy Weima, voorzitter van de PO-raad en Ingrid de Bonth, vicevoorzitter VO-raad, aan een ongeval in mei in Rotterdam. “In mei is een stuk beton uit het plafond van een Rotterdamse school gevallen. Er is bijna geen gebeurtenis denkbaar die het gelijk van uw woorden beter illustreert. Gelukkig hebben zich hierbij geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Dit voorval onderstreept de urgentie en noodzaak van de vernieuwing van de schoolgebouwen, en de potentieel dramatische, directe gevolgen van verder uitstel.”

Naar aanleiding van dit incident stuurde minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening een brief aan gemeenten om te zorgen dat de schoolgebouwen die met dezelfde zogehten MuWi-bouwmethode zijn neergezet, worden geïnspecteerd en zo nodig hersteld. “Let wel: dit betreft een flink aandeel van de schoolgebouwen in het PO en VO. Hoewel gemeenten in hoge mate de noodzaak voelen dat deze schoolgebouwen geïnspecteerd en hersteld moeten worden, vinden we het onvoldoende dat dit de enige voorgestelde oplossing is. Het betreft schoolgebouwen die tot 72 jaar oud zijn, waarbij we binnen deze aanpak alleen pleisters plakken (pleisters die gemeenten en schoolbesturen zelf mogen betalen). Het is tijd dat de aandacht van het volgende kabinet gaat naar de enige oplossing die echt uitkomst biedt”, aldus de drie organisaties.

Volgens hen is het al jarenlang duidelijk dat de rijksoverheid veel extra middelen moet vrijmaken om alle Nederlandse schoolgebouwen voor 2050 te renoveren en te vernieuwen. “Dit bedrag is door inflatie gestegen van 730 miljoen euro per jaar naar 1,2 miljard euro per jaar. Maar alleen zó kan er een gezond binnenklimaat in alle schoolgebouwen komen, en kunnen we schoolgebouwen verduurzamen en geschikt maken voor inclusief en modern onderwijs.”