Wkb eenvoudiger gemaakt: checklists voor metselen & voegen

Artikel delen

Na vele malen uitstel is de Wet kwaliteitsborging (Wkb) uiteindelijk per 1 januari 2024 stapsgewijs ingegaan. Als eerste stap voor bouwwerken in de (laagste) gevolgklasse 1. Dit zijn bijvoorbeeld grondgebonden woningen, kleinere bedrijfspanden en verbouwingen met constructie wijzigingen. Dit geeft alle betrokken partijen de kans om ervaring op te doen met de nieuwe werkwijze voor toezicht in de bouw.

Metselen

Ter ondersteuning van haar klanten en verwerkers in dit proces heeft Remix Droge Mortel BV checklists opgesteld voor metselen en voegen.  Aan de hand van deze checklisten kunnen aannemers en hun metselaars en voegers op eenvoudige en snelle wijze hun werkzaamheden en kwaliteit vastleggen en bewaren.  Door het beantwoorden van enkele gerichte vragen, waar nodig aangevuld met foto’s, kan zo al worden voldaan aan de nieuwe wet Kwaliteitsborging.

Deze checklisten zijn op te vragen bij Remix of te downloaden van www.remix.nl of www.sakrete.nl.

Checklist Wkb

Inmiddels zijn ook digitale systemen beschikbaar waarbij per project al deze gegevens zelfs met behulp van een mobiele telefoon ter plaatse op de bouwplaats kunnen worden vastgelegd. Een mooi voorbeeld hiervan is de lijmapp van OCA BV, waaraan Remix als mortelproducent ook deelneemt. Voor meer info hierover zie www.lijmapp.nl.

Remix Droge Mortel BV
www.remix.nl