Kruipruimtes isoleren is geen overbodige luxe: “Meer aandacht geven aan wat onder onze vloeren gebeurt”

Artikel delen

In veel renovaties, zelfs van vloerisolaties, is de kruipruimte bijzonder genoeg amper onderwerp van verbetering. En dat terwijl in zeker de vele oudere corporatiewoningen heel wat water- en afvoerleidingen door heen lopen. Door deze beter te isoleren kan op een eenvoudige wijze de nodige energie worden bespaard. En dan is het ook heel veel waard de kruipruimtebodem goed af te dekken van de ondergrond. Ton Willemsen van TONZON legt uit hoe dat precies zit.

Auteur: Harmen Weijer. Foto’s: TONZON.

Ton Willemsen weet het als geen ander: de kruipruimte is letterlijk een ondergeschoven kindje. “Buitenlanders bouwers kijken vaak met verbazing hoe wij Nederlanders onze huizen hebben gebouwd: boven een vochtig gat in de grond. Veel mensen in Nederland vinden dat normaal, maar wij van TONZON zeker niet. Hoe je het ook wendt of keert: er is vanuit de kruipruimte een zuigkracht naar de woning toe, en dus komt er vochtige lucht in de woning. Nu kun je dat weg ventileren, maar dat kost onnodige energie. Het past ook niet in de energie- en klimaatneutrale woningen die we in Nederland willen hebben.”

Langzaam krijgt het simpele idee van de kruipruimte afdekken van de woning in Nederland voet aan wal. “Ik ben bijvoorbeeld blij dat MilieuCentraal dit ook adviseert. Wij doen dit afdekken van de kruipruimtes ook in de projecten waar we onze TONZON Thermoskussens installeren. Daarbij halen we uit de kruipruimte alle organisiche materialen zoals hout weg, om rotting en schimmeling te voorkomen voordat je gaat afdekken. Puin kan blijven liggen, wanneer de opdrachtgever dit wil om kosten te sparen maar hout en andere organische stoffen moeten ook hier er uit worden gehaald. Bij een hoge grondwaterstand moet die afdekking drijvend kunnen worden gemaakt, en hoger worden vastgezet dan de maximale grondwaterstand. Dan kan er geen vocht naar boven in de woning trekken, en kun je met een beperkte kruipruimteventilatie af om het schoon en fris te houden.”

Bandagefolie

Een ander probleem zijn de verwarmingsleidingen die onder de vloer lopen, vaak hangend aan de vloer. “Maar veelal zijn die niet geïsoleerd, en dat is zonde van de weglekkende warmte. Een simpele oplossing is standaard isoleren met buisisolatie, en als je dan toch bezig bent, kun je die isolatie omwikkelen met TONZON Bandagefolie. Dat is relatief eenvoudig, kost weinig extra materiaal en levert de nodige energiebesparing op.”

Grote vraag is natuurlijk: hoeveel besparing? Willemsen heeft dat onderzocht aan de hand van een aantal metingen die hij heeft uitgevoerd. Daarbij is een buis van 15 mm diameter voorzien van 3 verschillende buisisolatiedikten, die op hun beurt weer omwikkelt van een deel bandagefolie en een deel zonder.  “En wat je ziet is dat het deel met bandagefolie aan de buitenkant minder warm wordt. Op die manier wordt de uitstraling van warmte geëlimineerd. Het heeft echter wel als eigenschap dat de buitenwand van de buisisolatie warmer wordt, waardoor er meer warmte verloren gaat aan het opwarmen van lucht. Dus de besparing door de verminderde uitstraling wordt voor een deel teniet gedaan door een hogere convectieve afgifte. Om ook deze convectieverliezen te ondervangen hebben we een koppelfolie ontwikkeld. Per saldo besparen deze folies dus op het energieverbruik. Het gaat wel om halvering van het verbruik.”

Energiebesparing

In een project in Angeren heeft TONZON dit ook concreet bij de poot gehad, vertelt Willemsen. “Het gaat hier om het buurthuis met sportzalen, waar van het ketelhuis naar de keuken een warmwaterringleiding loopt, evenals naar de douches van de sportzaal. Daar hebben we de bestaande buisisolatie omwikkeld met bandagefolie. Daarmee wordt een paar duizend m3 gas per jaar bespaard. Deze bandagefolie is namelijk heel effectief bij ringleidingen, waar 365 dagen per jaar warm water van meer dan 60 graden Celsius door heen gaat.”

Ondanks die besparingen is het afdekken van de kruipruimte, het isoleren van leidingen door die kruipruimte, maar ook vloerisolatie nog geen gemeengoed. Dat heeft volgens Willemsen een duidelijke reden: “Het isoleren van de vloer telt niet mee in het energielabel. Dat is omissie waar ik wel vaker aandacht voor vraag, en niet ten onrechte blijkt uit het voorbeeld in Angeren. Voor dak-, muur- en glasisolatie is wel voldoende aandacht en geeft men ook grif geld voor uit. Wat je echter wel vaak ziet, is dat door die vochtige kruipruimte en het achterwege laten van vloerisolatie vloeren van vooral jaren 50 en 60 corporatiewoningen verrot zijn, en waar mensen gewoon door heen kunnen zakken. Onlangs sprak ik nog een fabrikant van renovatievloeren, en die constateert dat ook. Het is dus zaak dat we meer aandacht hebben voor wat onder de vloeren van onze huizen aan de hand is, en we dat ook gaan aanpakken.”

TONZON
www.tonzon.nl
Stand: 1.B066