Belastingvoordeel bij dakrenovaties

Artikel delen

Dakrenovaties komen dankzij de steeds duurzamere dakbedekkingsmaterialen in aanmerking voor investeringsaftrek. Deze materialen zijn namelijk toegevoegd aan de milieulijst 2018. De Nederlandse Dakdekkers Associatie heeft een en ander op een rij gezet.

Auteur: Doeke Bosma (*)

Er zijn drie investeringsregelingen waar men aanspraak op kan maken bij een dakrenovatie en/of –verduurzaming: Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil); Regeling Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Energie-investeringsaftrek (EIA)

MIA\Vamil

De MIA en de Vamil maken het investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen extra aantrekkelijk. Denk voor wat betreft het dak aan duurzame dakbedekking, waterberging of groendaken. Daarnaast stimuleert de EIA investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen, zoals dakisolatie: PIR, EPS, steenwol etc.

De Vamil biedt de mogelijkheid 75% van een investering op een willekeurig moment af te schrijven. Voor Vamil is in 2018 een budget van €40 miljoen beschikbaar. Dankzij de MIA kan men profiteren van een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst; bovenop de andere fiscale aftrekmogelijkheden zoals de willekeurige afschrijving. Men mag 13,5%, 27% of 36% van het investeringsbedrag extra ten laste brengen op de winst over het kalenderjaar waarin het bedrijfsmiddel is aangeschaft. Voor MIA is in 2018 een budget van € 99 miljoen beschikbaar. Voor de bedrijfsmiddelen waar het bij de dakenbranche om gaat, is altijd een combinatie van MIA en Vamil mogelijk. Bij de MIA gaat het binnen de dakenbranche om 27% of 36% investeringsaftrek

Welke dakbedekkingsmiddelen komen in aanmerking komen voor MIA\Vamil en staan op de Milieulijst 2018?

1. Duurzame eenlaags bitumen dakbedekking

Een beloopbare eenlaags bitumen dakbedekking, die wordt toegepast als duurzaam alternatief voor de gebruikelijke tweelaags daksystemen. Hij moet mechanisch bevestigd zijn en gelast met warme lucht. Er mag geen zand, grind of leislag in de dakbedekking zitten. Ook moet de producent gegarandeerd aan het einde van de levensduur de dakbedekking innemen en zorgdragen voor volledige recycling tot herbruikbare grondstoffen voor nieuwe dakbedekking.

2. Vegetatiedak

Een pakket van waterbufferende lagen met vegetatie die de dakconstructie van een bedrijfsgebouw afdekken en isoleren. Dit groendak heeft diverse functiemogelijkheden, zoals het voorkomen van overlast of overbelasting van het riool door regenwater, het zuiveren van de buitenlucht of het bevorderen van broed- en foerageergelegenheid voor dieren.

3. Waterbuffering en waterberging op daken

Het gaat hier om voorzieningen voor het opvangen en bufferen van regenwater tijdens hevige regenval ter vermindering van wateroverlast of overbelasting van het riool.

Energieinvesteringsaftrek

Daarnaast is ook nog Energieinvesteringsaftrek(EIA) mogelijk bij dakrenovaties. Met EIA kan men 54,5% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving. Daardoor betaalt men minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Het betreft alleen verbeteringen van de isolatie van bestaande bedrijfsgebouwen en de som van de warmteweerstand van het dak, moet met ten minste 2,00 m2 K/W toenemen ten op zichte de oude situatie. Er wordt voor de hoogte van de investeringsaftrek onderscheid gemaakt tussen ‘gewoon’ na-isoleren en na-isoleren met dakisolatiemateriaal gecombineerd met witte dakbedekking.

Welke kosten komen in aanmerking?

  • Aanschafkosten om het bedrijfsmiddel bedrijfsklaar te krijgen
  • Kosten voor materialen uit eigen magazijn of onderdelen van het bedrijfsmiddel die onder uw regie worden gekocht en geïnstalleerd.
  • Kosten, zoals montagekosten, die u betaalt aan derden om het bedrijfsmiddel bedrijfsklaar te krijgen.
  • Arbeidskosten van eigen werknemers, ingehuurde medewerkers en loonwerkers die het bedrijfsmiddel produceren of installeren.
  • Kosten van aanpassingen aan bestaande bedrijfsmiddelen.
  • Aanschaf- en montagekosten voor nieuwe materialen voor het aanpassen van bestaande bedrijfsmiddelen.
  • Kosten voor een energieadvies of EPA maatwerkadvies

Voor deze kosten geldt tevens dat de btw die niet kan worden verrekend, mag worden opgevoerd.

(*) Doeke Bosma is werkzaam bij de Nederlandse Dakdekkers Associatie