Eerste 2nd-skin renovatie in Vlaardingen

Artikel delen

In een pilot worden 12 portiekwoningen aan de Soendalaan in Vlaardingen gerenoveerd tot Nul op de Meter-woningen. Het complex wekt na renovatie evenveel duurzame energie op als de woningen en haar bewoners nodig hebben. Nul op de Meter-woningen komen in nieuwbouw vaker voor, maar voor renovatie is dit een van de eerste projecten in gestapelde woningbouw in Nederland. De handen worden ineen geslagen door BIK Bouw, TU Delft, Climate KIC, Itho Daalderop, Kingspan en Sto Isoned. Met deze partijen is een methode ontwikkeld die de oplossing biedt voor woningen die gebouwd zijn voor 1970, waarbij men weet dat er bouwtechnische gebreken bekend zijn.

Oude situatie.

2nd Skin is de naam voor de verduurzamingsmethode. De methode baseert zich met name op etagewoningen, waarbij de buitenzijde van het gebouw gerenoveerd wordt. De 2nd Skin-methode is toepasbaar op zeer grote schaal wegens de gemakkelijk produceerbare componenten.

Stevige jas voor duurzaam gebouw

Een aantal fikse maatregelen worden getroffen als 2nd Skin wordt toegepast. Zo wordt er een nieuwe gevelconstructie op de bestaande gevel geplaatst. Daarnaast wordt de installatie van buitenaf geregeld en onderhouden. Innovatief is dat deze optimalisatiemethode inclusief de installatie vanaf de buitenzijde plaatsvindt met modulaire technieken. Deze zijn licht van gewicht en kunnen daardoor zonder aanpassing van de bestaande constructie van de gevel of fundering en zonder verbouwing van het interieur worden toegepast. Door de installatie aan de buitenzijde van de woning te plaatsen is het niet nodig om de ruimte binnen de woning te verkleinen. Door de installatie los te koppelen van de woning ontstaan verschillende mogelijkheden voor energievoorziening en ventilatie. De buitengevel zal daarnaast ten alle tijden worden geïsoleerd met een gevelisolatiesysteem van Sto, bijvoorbeeld StoTherm Classic.

Nieuwe situatie.

De Soendalaan in Vlaardingen is het eerste 2nd Skin-project en daarmee ook een pilot voor woningcorporatie Waterweg Wonen. Het gebouw uit de jaren 50 is sterk verouderd en is energetisch niet veel anders dan haar bouwjaar: de tijd van duurzaam wonen was er nog niet. De doelstellingen bij deze renovatie zijn duidelijk: verduurzaming , lagere energiekosten, een esthetisch verantwoord gevelbeeld en tevreden bewoners.

De bewoners zullen tijdens de renovatie in hun woning blijven. Dat betekent dat zij de renovatie compleet meemaken. Door goede bewonerscommunicatie worden de bewoners op de hoogte gesteld van de werkzaamheden, waardoor men inzicht in de renovatie krijgt en zich gemakkelijker kan aanpassen aan de situatie. Persoonlijke gesprekken tussen de bewoner en de corporatie zullen de woonwensen van de bewoners moeten bevorderen en uitvoerbaar kunnen maken. De verwachting is dat het traject in februari 2018 is afgerond.

Meer informatie op de website van Sto Isoned en 2nd Skin.