Gecertificeerd voor bescherming monumentaal hout

Artikel delen

Als tweede bedrijf in Nederland heeft Van Lierop eind vorig jaar het certificaat Integrated Pest Management (IPM) Houtbescherming ontvangen. Het familiebedrijf uit Alphen aan den Rijn is gespecialiseerd in restauratie en onderhoud van monumentale panden, met name in vochtwering en houtherstel.

Historische gebouwen worden vaak geteisterd door houtaantasting vanwege insecten en zwammen. Soms is dit duidelijk te zien, soms komt het pas aan het licht tijdens groot onderhoud of restauratiewerkzaamheden. Het oplossen van deze problematiek vraagt om specialistische kennis, ervaring en vooral vakmanschap. De eisen aan (voor)onderzoek, bestrijdingsmaatregelen en herstel zijn voor monumenten totaal anders dan voor niet-monumentale bouwwerken. Van Lierop voldoet aan die vereisten. “Wij zijn al meer dan 55 jaar expert in herstel van houtaantasting door insecten en zwammen in historische gebouwen”, zegt directeur Bart van Lierop. “Daarvoor zijn wij in het bezit van de keurmerken NVPB (Nederlandse Vereniging Plaagdier Management Bedrijven) en KPM (Keurmerk Plaagdiermanagement). En sinds kort zijn we als tweede in Nederland gecertificeerd voor IPM, erkend door Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). De kroon op ons werk!”

Daarmee garandeert de onderneming dat de originele materialen en constructies, dus het monument, maximaal behouden blijven. En dat het gebruik van milieubelastende bestrijdingsmiddelen tot een minimum beperkt blijft. Door minder biociden en meer alternatieve bestrijdingsmiddelen in te zetten, wordt bijgedragen aan een schoner milieu en gezondere werkomgeving. “Wij gebruiken onder meer hetelucht- en drukloze injectiesystemen om ongedierte als houtwormen, boktorren en bonte knaagkevers te bestrijden. Eveneens onderzoeken wij houtrot met behulp van inspectie-apparatuur zoals de Resistograaf. Het mooie van deze innovatieve en alternatieve bestrijdingsmethoden is dat ze vrijwel geen zichtbare sporen achterlaten in het monumentale hout!”, aldus Van Lierop.

Van Lierop
www.vanlierop.nl