“Onderhoud aan gevels en in lege gebouwen kan gewoon doorgaan”

Artikel delen

De corona-crises hakt er in vele sectoren in Nederland stevig in, maar de onderhouds- en renovatiesector kan op vele plekken nog zijn werk goed doen. Bijvoorbeeld door onderhoud te doen in lege gebouwen, zoals scholen. Daarvoor pleitte onlangs nog Henk den Boer, voorzitter van Koninklijke OnderhoudNL, de ondernemersorganisatie van zo’n 2.000 bedrijven met circa 30.000 medewerkers in het vastgoedonderhoud. Daarnaast is bij veel onderhoudswerk amper contact met collega’s en bewoners, stelt Paulina Logchies van het gelijknamige totaalonderhoudsbedrijf desgevraagd.

Paulina Logchies, binnen Onderhoud NL stuurgroepvoorzitter van de 80 grote totaalonderhoudsbedrijven, ziet dat een groot deel van het werk gewoon kan doorgaan. “Denk hierbij aan het planmatig onderhoud aan de gevel. Daar werken we met hoogwerkers en steigers, zodat het contact met bewoners en collega’s minimaal is. We vragen wel aan bewoners of ze even het raam kunnen openzetten. Sommigen willen dat niet en dat begrijpen wij en dan pakken we dat later op. Daarnaast voeren wij als Logchies en veel van onze collega’s mutatie-onderhoud uit voor woningcorporaties. Dat is onderhoud in onbewoonde staat, en kunnen we ook binnen werkzaamheden gewoon uitvoeren. Wat we wel zien is dat mutaties op dit moment vrijwel niet voorkomen, omdat mensen zo veel mogelijk binnen moeten blijven zitten en dus niet verhuizen. Bij reparatie-onderhoud waarbij we naar binnen moeten, is het op dit moment alleen mogelijk om spoedreparaties uit te voeren na afstemming met de bewoners.”
Waar Logchies wel tegen aanloopt is dat bij vooral het rijden naar de werkplaatsen het lastig is om de 1,5 meter afstand te bewaren. “Daarom zeggen we nu tegen onze vakmensen: als het beter voelt, kom dan maar met meer auto’s dan met vier man in 1 auto. En uiteraard: als ze ziekteverschijnselen krijgen, moeten ze thuisblijven.”

Duurzaamheidsprojecten

Bij de andere grotere bedrijven, waarmee Logchies heeft gebeld vanuit haar stuurgroep binnen OnderhoudNL, gaat het werk eveneens zo veel mogelijk door. “Wat we wel merken is dat duurzaamheidsprojecten in de knel komen. Daarbij moeten we vaak woningen verbouwen in bewoonde toestand, en dat is lastig op dit moment. Deze week is al een groot duurzaamheidsproject stilgelegd, dat wij uitvoerden voor een corporatie.” Overigens weet Logchies dat de woningcorporaties als geen ander weten dat dit niet het moment is om opdrachten massaal in te trekken. “Bovendien hebben ze aan ons laten weten dat we een betalingstermijn van 14 in plaats 30 dagen op de facturen kunnen zetten. Dat helpt je in de cashflow. Dat is ook de oproep die ik wil doen aan de hele sector: blijf investeren, stuur nu niet je mensen naar huis, ook niet de zzp’ers. Die laatste tendens zie ik wel, en dan zeg ik: ga nu eerst in gesprek met je klant om te kijken wat voor werk nu wel mogelijk is, in plaats van zzp’ers weg te sturen. Want die flexibele schil hebben we straks weer hard nodig om weer op te starten.”

Woningcorporaties

Ook Henk de Boer, voorzitter van Onderhoud NL, heeft in een brief aan alle woningcorporaties gevraagd goed te kijken welke onderhouds- en renovatiewerkzaamheden in hun woningvoorraad nog wel mogelijk zijn. “Buitenwerkzaamheden kunnen sowieso doorgaan, zolang de richtlijnen van het RIVM strak gevolgd worden. Binnen kan er ook gewerkt worden, mits er voor aanvang goed geïnventariseerd en gecommuniceerd wordt. Daarnaast kan de planningsvolgorde van complexen, interieur of exterieur een optie zijn. Werk aan seniorencomplexen wordt uitgesteld tot tenminste 6 april”, aldus De Boer.
Hij deed de oproep omdat hij berichten had ontvangen van lidbedrijven dat sommige corporaties zowel planmatig- alsook dagelijks- en mutatieonderhoud geheel of ten dele stilleggen. “De consequenties daarvan zijn verstrekkend. Als gevolg daarvan ontstaat hierdoor onnodige schade aan de onderhoudssector, haar werknemers – veelal ook uw huurders – en de toeleveranciers. Voor veel bedrijven en hun medewerkers in onze sector zal zo’n bevroren opstart in het voorjaar desastreus uitpakken.”

Eerder opperde De Boer al dat dit een goed moment is om onderhoud te plegen aan leegstaande gebouwen. “Zeker de scholen, die de laatste jaren gekenmerkt worden door het vele achterstallige onderhoud, kunnen nu uitstekend binnenonderhoud krijgen. Een compleet lege school maakt de logistiek voor onze bedrijven een stuk gemakkelijker dan normaliter het geval is met een aanpak per lokaal, waarbij leerlingen tijdelijk in een andere ruimte worden ondergebracht”, aldus Den Boer.