Schooldaken maken stikstofoxiden onschadelijk

Artikel delen

Katholieke Basisschool Stepping Stones in Utrecht bestaat uit een aantal gebouwen. In 1991 is de oude gymzaal gerenoveerd en zijn er enkele gebouwen bijgebouwd. Negenentwintig jaar later bleek dat de dakbedekking in slechte conditie was en werd het hoog tijd om alle daken van de school van een nieuwe dakbedekking te voorzien. Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU), die 34 scholen onder haar beheer heeft, nam contact op met Ben van Ooijen van Mekann Projectmanagement & Advies. Hij ging met het door de scholenstichting en de gemeente beschikbaar gestelde budget aan de slag om de daken zo duurzaam mogelijk te renoveren.

Scholen kiezen voor zo duurzaam mogelijke dakbedekking bij nieuwbouw en renovatie

Auteur: Dolf van Eldik

Utrecht

“Dat is elke keer een uitdaging”, stelt Ben van Ooijen van Mekann Projectmanagement & Advies, “want het budget is meestal beperkt en de eisen die wij aan de renovatie stellen zijn altijd hoog. Gebouwen zijn voor ons: ‘mensen en hun activiteiten’. In dit geval leerlingen en leraren in een onderwijssituatie. Dat stelt specifieke eisen aan het comfort van het gebouw. We hebben daarom geadviseerd om niet zonder meer de daken van nieuwe dakbedekking te voorzien maar om ook direct de isolatiewaarde te verhogen. Dat werkt comfort-verhogend en energieverbruik-verlagend. Bij vier daken zijn bovenop de bestaande bedekking extra isolatiematerialen en een nieuwe bitumineuze dakbedekking aangebracht. Bij één dak was dat niet mogelijk omdat de hoogte van de dakrand ontoereikend was. We hebben daar de gehele dakbedekking vervangen. Dit met het doel om op dit dak in de toekomst zonnepanelen aan te kunnen brengen. De prima samenwerking met dakdekkersorganisatie DNN-Groep heeft geleid tot een goed verlopen project,”, stelt Ben van Ooijen, “waarbij 1.100 m2 nieuwe dakbedekking is aangebracht met minimale overlast voor de gebruikers tijdens de werkzaamheden. De nieuw aangebrachte isolatie met een Rc-waarde van 6, maakt dat het schoolgebouw nu ruim aan het bouwbesluit voldoet. De keuze voor EshaGum 470 Noxite dakbedekking van BMI Icopal past helemaal in de doelstelling van de KSU om te komen tot duurzame onderwijsgebouwen. Deze toplaag heeft de eigenschap om blijvend stikstofoxiden af te breken en dat is een mooie toegevoegde waarde voor een school die midden in de drukke stad Utrecht staat.”

Zuiverende toplaag

Martijn Kerkdijk, directeur van dakdekkersorganisatie DNN-Groep, legt uit waarom voor Noxite is gekozen. “KSU wilde een zo duurzaam mogelijke renovatie uitvoeren en was op zoek naar innovatieve producten. We hadden al eerder met Noxite van BMI Icopal gewerkt en waren zeer tevreden over de behaalde resultaten. Voor dit project kwam Noxite dan ook als eerste naar voren. Noxite is een duurzame, recyclebare dakbedekking die voorzien is van een unieke toplaag die de lucht zuivert door schadelijke stikstofverbindingen om te zetten in onschadelijke deeltjes. Je biedt dus veel meer dan alleen een heel goed dakbedekkingssysteem. Bovendien Is de toplaag van Noxite wit, dat zorgt voor een betere warmtereflectie waardoor de binnenruimte in de zomer koeler blijft.”
DNN-Groep heeft het zes weken durende project goed voorbereid en met BMI Icopal technisch ‘gespard’. Om hun visie ‘wat je zegt moet je nakomen’ te kunnen uitvoeren, werkt de DNN-Groep alleen met A-merk-producten van A-merk-leveranciers zoals BMI Icopal. “Dat waarderen onze opdrachtgevers blijkbaar” aldus Kerkdijk, “want onze orderportefeuille is voor 2021 al weer zeer goed gevuld.”

Waddinxveen

Ook bij de nieuwbouw van het Coenecoop College in Waddinxveen is voor het dakbedekkingssysteem Noxite gekozen. Volgens Gijs Heinrichs, accountmanager bij BMI Icopal, was hier door de opdrachtgever nadrukkelijk aangegeven dat de nieuwbouw bij moest dragen aan een verlaging van de CO2 uitstoot. Leverancier van dakdekkers¬producten CPE had direct Noxite als mogelijkheid naar voren geschoven. “Met CPE hebben we alle technische aspecten van Noxite goed doorgesproken.”, vertelt Gijs Heinrichs. “Op basis van de makkelijke verwerking, de duurzaamheid en de luchtzuiverende werking is vervolgens definitief voor Noxite gekozen. In totaal is hier 3.000 m2 Noxite op de drie dakvlakken aangebracht.”
4.100 m2 Noxite compenseert de uitstoot van 41 auto’s
De innovatieve toplaag van Noxite bestaat uit natuursteenkorrels met een coating van titaniumdioxide. Deze werkt als een katalysator om, met behulp van de zon, schadelijke stikstofdeeltjes om te zetten in ongevaarlijke stoffen, Via regen en wind komen deze onschadelijke stoffen vervolgens in de grond terecht. De werking van deze toplaag is blijvend en het meest effectief in gebieden waar stikstof uitstoot hoog is. 100m2 Noxite zuivert stikstofoxiden van een gemiddelde auto die 15.000 km per jaar rijdt. Met het project in Utrecht en het project in Waddinxveen is in totaal 4.100 m2 plat dak van Noxite voorzien. Goed voor het zuiveren van de uitstoot van 41 auto’s, elk jaar opnieuw.