Stabiel en veilig aan de slag met een steigercertificaat van Bouwradius

Artikel delen

Schilders zijn vakbekwame mensen die op een veilige wijze hun werk moeten kunnen uitvoeren. Sinds enige tijd zijn er nieuwe montageregels voor rolsteiger van kracht waar, vanwege de vele ongevallen, scherp op wordt toegezien. Bouwradius heeft deze nieuwe manier van montage opgenomen in de training ‘Werken met Rolsteigers’.

steigerWat is er veranderd?

Schilders die een rolsteiger (de)monteren moeten altijd achter een leuning werken. Dit betekent: eerst de leuning monteren en daarna het platform, waardoor men altijd veilig staat, met een gordel werken mag namelijk niet op een rolsteiger. Het gaat om bronbeveiliging; ervoor zorgen dat je niet kán vallen, dat is de insteek van de nieuwe methodiek.
Bij een controle eind 2020, door inspecteurs van het Ministerie van SZW, bleek dat geen enkele, door professionals gebruikte rolsteiger voldeed aan de normen. Men kwam zelfs rolsteigers tegen die zó gevaarlijk waren dat er niet meer op gewerkt mocht worden.

De training Werken met Rolsteigers

In het theoriegedeelte wordt de cursist door een ervaren trainer volledig op de hoogte gesteld van alle wetenswaardigheden wat rolsteigers betreft. Hierna bouwt men in de praktijk twee verschillende steigers op. Na de theorietoets wordt een certificaat uitgereikt in de vorm van een pasje.

Meer info: www.bouwradius.nl of bel direct met 079 36 85 800.