Nieuwe VSB-erkende opleider voor opleidingen steigerbouw

Artikel delen

Megasafe (Ridderkerk) is door de VSB erkend als opleider voor de functies Monteur, 1e Monteur, Voorman en Inspecteur Steigerbouw. De erkenning vond plaats na toetsing door een onafhankelijke auditor en voordracht door het bestuur.

Het (de)monteren van steigers is een specialisme, dat alleen door goed geschoolde en ervaren medewerkers wordt beheerst. Het is immers de verantwoordelijkheid van de monteur en het montagebedrijf, dat in de latere gebruiksfase tientallen beroepsgroepen dagelijks veilig op steigers kunnen werken. Daarmee is de monteur niet alleen verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid, maar juist ook voor die van anderen.

Om de vakbekwaamheid voor het monteren en demonteren alsook het inspecteren aantoonbaar te maken, is in de Richtlijn Steigers een scholingsstructuur vastgelegd. Met de vakbekwaamheid die hiermee wordt verworven, wordt bijgedragen aan veiligheid, veilig werken en veiligheidsperceptie op elk niveau. Daarvan profiteren niet alleen werkgever en opdrachtgever, maar vooral ook de werknemer die hiermee langer en betrokken werkzaam kan blijven in de steigerbouw.

Erkende Opleider

In lijn met de scholingsstructuur voor de steigerbouw, kent de VSB (Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven) de status van Erkende Opleider toe als er sprake is van:

  • een opleidingsorganisatie die gericht is op kwaliteit;
  • cursusmateriaal dat voldoet aan de vigerende eind- en toetstermen voor functies in de steigerbouw;
  • kundige en ervaren trainers en cursuslocaties en -faciliteiten die zijn ingericht op het realiseren van de leerdoelen.

Na toetsing bleek Megasafe aan al deze voorwaarden te voldoen en kon het bedrijf worden voorgedragen als VSB Erkend Opleider. Erkende opleiders verplichten zich tot periodieke controletoetsen met als doel de voortdurende geschiktheid als Erkende Opleider te garanderen. De geldigheid van de erkenning is daarom gesteld op drie jaar met tussentijdse jaarlijkse audits.

Megasafe

Megasafe (www.megasafe.nl) is gespecialiseerd in het verzorgen van veiligheidsopleidingen en certificeringen van bedrijven. Het opleidingsbedrijf zorgt ervoor dat bedrijven nationaal en internationaal voldoen aan alle (wettelijke) eisen en regelgeving op het gebied van veiligheid en certificering. Hiertoe beschikt het bedrijf over eigen opleidingsfaciliteiten en een breed netwerk nationale en internationale docenten.