Techniek in opmars: aantal vmbo-leerlingen met techniek profiel stijgt

Artikel delen

In het vmbo kiezen steeds meer leerlingen voor een technische opleiding. Voor het tweede jaar op rij laten de aantallen een positief beeld zien. Het profiel met de grootste stijging is Bouwen, Wonen en Interieur (BWI). Ook het aantal vmbo’ers met het profiel Produceren, Installeren, Energie (PIE) stijgt ten opzichte van 2021-2022. Daarnaast maken meisjes steeds vaker de keuze voor een technische vmbo-richting. Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, ziet in de cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een belangrijke kentering: ‘Dit laat zien dat onze inspanningen effect sorteren. Maar er is meer nodig.’

Bron: Techniek Nederland

Leerling in de werkplaats

In het schooljaar 2021-2022 nam het aantal leerlingen met een PIE-profiel al met 2% toe ten opzichte van het jaar daarvoor. Die positieve tendens is dit jaar versterkt; in 2022-2023 is het aantal leerlingen met een technisch profiel PIE met 8% gestegen. Er zijn nu 4.971 leerlingen in het derde studiejaar. Het profiel Bouwen, Wonen en interieur is gestegen van 3423 naar 4143 leerlingen. Dat is een stijging van maar liefst 21%.

‘De slimste studenten zitten op het vmbo’

De vmbo-cijfers zijn hoopgevend, maar de voorzitter van Techniek Nederland wijst erop dat de trend in het vmbo wel een uitzondering is. ‘Op havo en vwo zien we nog steeds dat de belangstelling voor technische profielen afneemt. En dat terwijl het loopbaanperspectief nergens zo aantrekkelijk is als in de techniekbranche. Blijkbaar zitten de slimste studenten op het vmbo.’

Steeds meer meisjes kiezen voor techniek

De toestroom van meisjes naar de technische vmbo-opleidingen is opvallend. In het schooljaar 2022-2023 hebben in totaal 1.687 meisjes gekozen voor een technisch profiel. Dat is een stijging van 21% ten opzichte van het vorig jaar. Terpstra is over die ontwikkeling niet verbaasd: ‘Creativiteit, samenwerken en communicatieve vaardigheden worden in onze branche steeds belangrijker. Ik vind het dus heel logisch dat meisjes en vrouwen de techniek ontdekken én er carrière maken.’

Aanvalsplan Techniek

Terpstra ziet het belang van de techniek in onze samenleving de komende jaren snel toenemen: ‘Technische vakmensen zijn onmisbaar voor de energietransitie, maar ook voor modernisering van onze infrastructuur en het betaalbaar houden van de gezondheidszorg. Het beroep op de technieksector wordt dus alleen maar groter.’ Volgens voorzitter Terpstra is het Aanvalsplan Techniek daarbij cruciaal. Techniek Nederland presenteerde het plan samen met een aantal andere brancheorganisaties in november 2022 aan het kabinet.