Basisopleiding werktuigkundige installaties of W voor E?

Artikel delen

De (bekende) TVVL-cursus “Werktuigkunde voor elektrotechnici” wordt ook gezien als een basisopleiding werktuigkundige installaties. Het doel van deze cursus is om cursisten basiskennis op te laten doen van de diverse gebouwgebonden werktuigkundige installaties. Of we het nu hebben over integraal ontwerpen & bouwen of over multidisciplinair beheer en onderhoud, het vraagt om brede kennis van de vele verschillende technische disciplines.

werktuigkundige installatie

TVVL biedt deelnemers de mogelijkheid om in vogelvlucht (zeven dagen) basiskennis op te doen van de diverse werktuigkundige gebouwgebonden installaties. Hieronder vallen energie-opwekking, klimaatsystemen, regeltechniek, gebouwgebonden installaties en sanitaire installaties. Natuurlijk gaat het erom kennis op te doen in de breedte van dit vakgebied om zo als projectmanager, projectleider, teamleider, contractmanager, facilitair manager of ontwerper (met een niet werktuigkundige achtergrond) begrip te krijgen voor en inzicht in de werktuigkundige installaties. De rol van deze functionarissen verandert waarbij de raakvlakken met de werktuigkundige installaties groeien. De afstemming van deze raakvlakken is van belang voor een goed eindresultaat van het project. Ook opereert deze functionaris steeds meer binnen multidisciplinaire teams. Dit vraagt om brede kennis van verschillende technische disciplines. Met kennis komen u én uw opdrachtgever op voorsprong! En die kennis bieden wij in de cursus Werktuigkunde voor elektrotechnici.

Inhoud

De cursus verschaft inzicht in de werking en problematiek van W-installaties. De cursus stelt je in staat technische installaties integraal te beoordelen. De cursus is opgebouwd uit 5 lessen verdeeld over 7 lesdagen:

 1. Grondbeginselen W-techniek (1 lesdag)
 2. Klimaatsystemen (2 lesdagen)
 3. Componenten energie-opwekking en klimaatinstallatie (2 lesdagen)
 4. Sanitaire installaties (1 lesdag)
 5. Regeltechniek (1 lesdag)

Na afloop kun je:

 • met bredere kennis en meer begrip deelnemen aan bouwteams of multidisciplinaire projectteams;
 • uitgangspunten (normen en richtlijnen) voor W-installaties herkennen;
 • onderdelen van klimaatinstallaties benoemen en de werking beschrijven;
 • onderdelen van de energievoorziening benoemen en de werking beschrijven;
 • onderdelen van de sanitaire voorzieningen benoemen en de werking beschrijven;
 • de regeling van klimaatinstallaties omschrijven;
 • eenvoudige basisberekeningen uitvoeren aan W-installaties.

Interesse?

De cursus start op 22 januari 2024. De 7 lesdagen vinden om de week overdag plaats in Woerden. Meer informatie en inschrijven via www.tvvl.nl/cursussen.