Baan naar baan-plan levert onderhoudssector ruim 100 zij-instromers op

Artikel delen

Het Baan-naar-baan traject, dat brancheorganisatie OnderhoudNL in de corona-periode heeft ingezet, heeft inmiddels ruim 100 zij-instromers aan een baan in de vastgoedonderhoudssector opgeleverd. Het traject werd zo’n drie jaar geleden gestart in samenwerking met enkele Schildersvakopleidingen. In een aantal rondes hebben zich in totaal ruim 500 geïnteresseerden gemeld, wat uiteindelijk tot dit aantal nieuwkomers in de onderhoudsbranche opleverde.

Auteur: Harmen Weijer
Foto: OnderhoudNL en De Glaskoning

Zij-instromer

Het Baan-naar-baan traject heeft inmiddels ruim 100 zij-instromers aan een baan in de vastgoedonderhoudssector opgeleverd. Onder hen Eric, die inmiddels in dienst is getreden bij Steven Jansen BV in Apeldoorn. Foto: Chantal van den Berg en OnderhoudNL

 

In maart 2020 ging Nederland voor een groot deel ‘op slot’. De coronapandemie raasde over de hele wereld en zorgde ook in Nederland voor lockdowns. Voor sommige sectoren betekende dat ze hun activiteiten moesten stopzetten en hun medewerkers naar huis moesten sturen. Dat bracht de onderhoudsbranche op het idee om deze werkzoekenden enthousiast te maken voor een baan bij vastgoedonderhoudsbedrijven. Deze sector mocht immers onder (strikte)voorwaarden zijn werk doorzetten, ook tijdens corona-lockdowns. En heeft al jaren een schreeuwend tekort aan vakmensen. Het Baan-naar-baan plan was geboren.

Schildersopleiding

“We hebben daarop een aantal campagnes gedraaid onder de noemer Werk in vastgoedonderhoud”, blikt Mark Hulsen van OnderhoudNL terug. “In de eerste ronde leverde dat 200 geinteresseerden op en in de tweede campagne nog eens ruim 300. We hebben ze in contact gebracht met een aantal uitzendorganisaties in de onderhoudsbranche, zoals Opstap, Faber en Meestersgilde. Die hebben samen met een aantal Schildersvakopleidingen gekeken wie nu daadwerkelijk konden doorstromen in een verkorte schildersopleiding. Niet iedereen bleek namelijk geschikt, en sommigen hadden ook enigszins spontaan gereageerd. Daar zijn wel een heel aantal afgevallen, maar er bleven voldoende vakmensen over om het traject mee te starten.”

Aanvankelijk was het Baan naar baan-plan breder gericht dan zij-instromers op te leiden tot schilders. “We wilden mensen die vanwege corona hun baan waren verloren of dreigden te verliezen oppakken en opleiden in 3 verschillende categorieën: onderhoudsschilder, allround medewerker en middenkader-functionaris. Dus op verschillende niveaus. Daarmee sloten we ook aan op een subsidieregeling vanuit de Rijksoverheid. Helaas werd die regeling aangepast waardoor wij met de door ons ingezette trajecten niet meer goed konden aansluiten. Daarom moesten we met ons plan ons richten op de basis, en dat zijn onderhoudsschilders. Maar als blijkt dat deze zij-instromers gaandeweg het traject ook skills hebben voor de andere twee functies, dan is het mogelijk om daar naar toe door te stromen.”

Zij-instromer onderhoudssector

Veel van de gegadigden gaven aan op zoek te zijn naar werk in een ambacht.

Blij verrast

Niettemin was de onderhoudssector blij verrast met zo veel geïnteresseerden op de twee campagnes, die ze online hebben uitgevoerd. “Onze sector mocht natuurlijk ook in de coronatijd door dankzij strakke protocollen, maar ook nu nog is er veel werk voor schilders en glaszetters. Er zijn volop vacatures in de vastgoedonderhoudssector. Niet alleen de schilder, maar ook veel andere functies binnen onze sector zoals glaszetters behoren tot een kansrijk beroep. Niet in de laatste plaats omdat we in vergelijking tot de zorg en horeca vastomlijnde werktijden hebben. Daarnaast zal er in de komende decennia werk voldoende zijn, zeker gezien de energietransitie-opgave.”

Die eigenschappen zorgden in het Baan-naar-baan plan voor zij-instromers die uit een hele andere bedrijfstak afkomstig zijn. Hulsen: “Veel van de gegadigden gaven aan op zoek te zijn naar werk in een ambacht. Onlangs sprak ik een voormalige juriste die de hectiek rondom haar juridische werk zat was. Ze wilde dingen gaan doen die ze leuk vond, en dat is onder andere schilderswerk, vandaar haar aanmelding. Dat zijn verhalen die we vaker horen, zoals van mensen die niet gelukkig in hun baan zijn en eigenlijk van jongs af aan met hun handen willen werken. En vergeet niet: er valt een goed salaris te verdienen in de onderhoudssector, niet in de laatste plaats dankzij de loonstijgingen in de afgelopen jaren.”

Zij-instromer als glaszetter

Er zijn volop vacatures in de vastgoedonderhoudssector. Niet alleen de schilder, maar ook veel andere functies binnen onze sector zoals glaszetters behoren tot een kansrijk beroep.

Vakkrachten nodig

De komende jaren zal de werkvoorraad in de onderhoud- en renovatie-sector niet opdrogen. En dus zijn meer vakkrachten hard nodig. Of er nog een volgende campagne komt, weet Hulsen nog niet. “We hebben nu twee keer een campagne uitgevoerd. En we kijken nu of we via een nieuwe subsidie een volgend zij-instroomtraject kunnen opzetten. Dat zal anders zijn dan het Baan naar baan-plan, dat een duidelijke kop en staart hadden. Overigens hebben een deel van de 25 schildersvakopleidingen in de verschillende regio’s ieder jaar hun eigen zij-instroomtrajecten in samenwerking met meestal het UWV. En die zullen zeker daarmee doorgaan”, aldus Hulsen.