Geïntegreerde aanpak voor brandveiligheid bij herbestemming

Artikel delen

Binnen de herbestemming is brandveiligheid een belangrijk aandachtspunt. Het is belangrijk dat er tijdens het ontwerpproces overeenstemming wordt bereikt over het gezamenlijke toetsingskader, in samenwerking met het bevoegd gezag en alle andere betrokken partijen. Efectis kan hierbij een rol spelen door zowel het ontwerp als de uitvoering te toetsen en te begeleiden.

Schouwburg Kunstmin

Foto: Schouwburg Kunstmin

De verantwoordelijkheid voor brandveiligheid ligt bij gebouweigenaren en gebruikers van bouwwerken. Efectis begeleidt gebruikers, bouwers en ontwerpers vanaf het eerste ontwerp tot en met het gebruik van een bouwwerk.

Efectis beoordeelt en inspecteert detaillering, materiaalgebruik, gebouwen, eventuele installaties en het gebruik ervan en adviseert bij het vastleggen van de brandrisico’s en de juiste brandveiligheidsmaatregelen. Daarbij worden onderlinge samenhang, uitgangspunten en eventuele eisen aan de uitvoering van die maatregelen vastgesteld.

Met meer dan 70 jaar ervaring als brandlaboratorium en expertise met betrekking tot materiaaleigenschappen en -gedragingen bij brand, kan het bedrijf bepalen of de juiste methode, volgend uit de wet- en regelgeving, wordt toegepast op de volgende gebieden:

  • materialiseren;
  • installaties;
  • beperking van brand;
  • de sterkte bij brand.

Efectis kan beoordelen en aantonen dat het vereiste niveau van brandveiligheid wordt gehaald.

Eén van de projecten die zijn uitgevoerd betreft de renovatie van de Kunstmin te Dordrecht, waar in opdracht van aannemer Hillen & Roosen een scan is uitgevoerd op de brandveiligheid voor het nieuwe ontwerp. De monumentale deuren in het ontwerp moesten uiteraard behouden worden, maar ook voldoen aan de eisen met betrekking tot brandveiligheid. Efectis heeft beoordeeld of de deuren konden voldoen aan de gestelde eisen en welke aanpassingen er aan de monumentale deuren gedaan moesten worden.

logo efectisEfectis Nederland
https://efectis.com/nl/
Stand 1.F071