Loop geen risico op stilvallen: 5 succestips met datagedreven inzichten

Artikel delen

In iedere sector staat digitale transformatie al enkele jaren hoog op de agenda. Waar sommige sectoren vooroplopen, verloopt de digitale transformatie in andere sectoren wat stroever. De Nederlandse bouwsector heeft lange tijd vooropgelopen als het gaat om digitalisering. Echter heeft de aanpak om per proces te digitaliseren geleid tot een explosie van het aantal point solutions. Veel bedrijven komen er nu achter dat dit niet een optimale situatie is om datagedreven te werken. Bijvoorbeeld doordat deze verschillende point solutions niet op elkaar afgestemd zijn, of zij verschillende data leveren, waardoor een incompleet beeld ontstaat. Als hier geen oplossing voor komt, lopen Nederlandse bouwbedrijven het risico om stil te vallen.

Kevin Richardson

Kevin Richardson, MWTO

Daar bovenop heeft de bouwsector de afgelopen jaren te maken gekregen met een tekort aan arbeidskrachten, hoge kosten van bouwmaterialen en het feit dat klanten kampen met een gebrek aan kapitaalkracht. Dit zijn stuk voor stuk problemen waar datagedreven technologie bij kan helpen. In de afgelopen drie jaar is de hoeveelheid data in de bouwsector verdubbeld en uit een onderzoek van FM Consulting blijkt dat 40% van de organisaties wereldwijd inmiddels bezig is met het analyseren en kwaliteitsvol maken van hun data.

Data als basis voor duurzaam succes

De omwenteling naar een datagedreven aanpak binnen de bouw leek begin dit jaar eindelijk te hebben plaatsgevonden toen 61 partners in de ontwerp-, bouw- en technieksector het digiAkkoord ondertekenden. Daarmee zetten ze zich tot 2023 in voor de versnelling van digitalisering en ketenoptimalisatie in de sector. Om dit te bereiken is volledig inzicht in data echter essentieel. Je kunt namelijk pas optimaliseren als je weet wát je moet verbeteren. Om hierbij te helpen zetten we vijf mogelijke verbeterslagen op een rijtje die je kunt maken dankzij een datagedreven aanpak.

1. Slimmer inspelen op arbeidstekorten

De arbeidsmarkt staat al geruime tijd onder druk. Zo is er in de bouwsector momenteel een tekort van ongeveer 20.000 mensen. En dat cijfer is nog redelijk optimistisch, aangezien het enkel rekening houdt met de uitstroom van huidige werknemers en dus niet naar groeipotentieel kijkt. Digitalisering en datagedreven werken verhoogt de efficiëntie van projecten, waardoor de oplevering hiervan vlotter verloopt. Hierdoor wordt het bestaande personeel optimaal ingezet en kunnen tekorten beter worden opgevangen.

2. Minder fouten en hogere marges

Dankzij een datagedreven aanpak kunnen projecten veel planmatiger worden aangepakt. In de praktijk maakt een bouwbedrijf bij een project gemiddeld tot 30% fouten, waarvan 30% repetitief zijn. Met behulp van een datamodel krijg je meer inzicht in de fouten die gemaakt worden, zodat je deze in de toekomst kan vermijden. Een snelle rekensom maakt duidelijk wat de impact hiervan op de omzet van jouw bouwonderneming zal zijn.

3. Met de juiste aanpak wordt bouwen weer betaalbaar

Door de onzekerheid en inflatie is er een serieuze drempel ontstaan om te beginnen met bouwen. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat er in het eerste kwartaal van 2023 fors minder hypotheken zijn aangevraagd. Met een datagedreven aanpak kan een project efficiënter worden opgeleverd, wat ook mogelijkheden biedt om de prijs aantrekkelijker te maken voor opdrachtgevers. Als je bijvoorbeeld weet dat de kosten voor isolatiemateriaal de pan uit swingen, dan wil je het liefst zo weinig mogelijk van dat materiaal verspillen door fouten. Bedrijven die hier dankzij BIM in slagen, hebben minder voorraad nodig en kunnen een betaalbaarder project aanbieden.

4. Breng de impact op het milieu direct in kaart

Bouwprojecten lopen vaak vertraging op omdat er milieuvergunningen moeten worden aangevraagd. Wanneer je op voorhand een digital twin van het project kunt opmaken, beschikken provincies en lokale besturen meteen over alle informatie, waardoor ze snellere beslissingen kunnen nemen. Met het oog op duurzaamheid moeten er steeds meer rapporten en attesten worden voorgelegd om een bouwproject vooraf goedgekeurd te krijgen. BIM-technologie verzamelt alle informatie, zodat je efficiënt inzichten kunt verzamelen over onder meer CO2-uitstoot van een constructie of de stikstofemissies op een werf.

5. Digitaal samenwerken verhoogt de veiligheid

Tot slot draagt datagedreven werken ook bij aan een veiligere werkplek. Dashboards kunnen bijvoorbeeld een helder overzicht geven van alle incidenten op de werf. Nog beter wordt het wanneer je informatie kunt gebruiken om aan preventie te doen. Een eenvoudig voorbeeld: dankzij BIM-technologie zou je kunnen voorkomen dat twee ploegen op hetzelfde moment op de werf actief zijn. Als één team bezig is aan de vloer op de tweede verdieping, dan wil je immers niet dat een andere ploeg op de verdieping eronder aan het plafond begint te werken. Het zijn dingen die vandaag nog te vaak gebeuren en met slimme technologie maximaal kunnen worden vermeden.

Eén bron van waarheid waarin inzichten uit data samenkomen

Digitalisering is een must voor ieder bouwbedrijf dat op een verstandige manier wil inspelen op de uitdagingen en verwachtingen van de moderne maatschappij. Dat is alleen makkelijker gezegd dan gedaan. Ondanks dat veel organisaties al wel hun eerste stappen hebben gezet in hun digitaliseringsproces, zegt 1 op de 3 bouwbedrijven in Nederland dat bijna de helft van de data die ze ter beschikking hebben foutief is en dat ze hier niet op kunnen vertrouwen. Een oorzaak hiervan zou kunnen zijn dat er in de sector nog vaak vertrouwd wordt op losse point solutions. Deze oplossingen zijn goed in waar ze voor bedoeld zijn, maar werken vaak in silo’s en zijn niet goed op elkaar afgestemd. Hiervoor kan er geen compleet en betrouwbaar beeld ontstaan van een project.

Het is daarom essentieel om een bewegen naar een platformaanpak of om een technologische laag te creëren die alle data uit losse point solutions kan verzamelen en verwerken. Zo creëer je één enkele bron van waarheid van waaruit besluiten genomen kunnen worden, een project gecoördineerd kan worden of processen kunnen worden geoptimaliseerd. Daarnaast kan hiermee eenvoudig voldaan worden aan huidige en toekomstige duurzaamheidswetgeving, zoals het vooraf in kaart brengen van de CO2-uitstoot van een project.

Kortom, er is nog veel te doen maar het is goed om te zien dat de bouwsector de waarde van digitalisering en data heeft omarmd. We zijn benieuwd om te zien welk effect initiatieven zoals het digiAkkoord hebben in Nederland, maar het is zeker een stap in de goede richting.

MTWO
www.mwtocloud.com