Nieuwe regeling maakt aansturen hybride systemen eenvoudig

Artikel delen

Met de introductie van miTera plus beschikt de installatiemarkt over een nieuwe regelaar die alle mogelijkheden en functies bevat om systeemoplossingen voor de verwarming aan te sturen. Het meest gebruikte systeem de komende jaren is ongetwijfeld de hybride oplossing. Maar ook cascade-opstellingen met cv-ketels, warmtepompen en binnenkort ook de combinatie met tapwater- en koelinstallatie zijn met deze regelaar feilloos aan te sturen.

RegelaarNu steeds meer gebouweigenaren investeren in de verduurzaming van hun klimaatinstallaties, is het essentieel dat zij deze installaties ook efficiënt en probleemloos kunnen regelen. Juist met die insteek ontwikkelde Remeha de miTera plus, een doorontwikkeling op de bestaande regeling miTera. In de wetenschap dat er in de toekomst bijna geen gebouw meer is waarin de technische installatie slechts uit één toestel bestaat, is er een regeling nodig die meerdere energie-opwekkers effectief kan aansturen.

Combinatie van energietoestellen

“In veel gebouwen zullen we zien, zeker de komende tien jaar, dat warmtepompen en gasketels vooralsnog vaak samenwerken”, vertelt Axel Marijt, product marketeer Utiliteit bij Remeha. “Wij denken zelfs dat, met de komst van duurzame gassen als biogas en waterstof, de hybride installatie ook een eindoplossing is. Daarnaast zullen we ook de combinatie met pv-panelen of zonnecollectoren op steeds meer gebouwen tegenkomen. Al die technieken maken een slimme besturing noodzakelijk; eentje die rekening houdt met al deze energiestromen.” Volgens Marijt kan elk gebouw straks door de miTera plus met één centrale regeling uit de voeten, omdat deze in één configuratie zowel de warmtepompen als de cv-ketels en eventueel ook andere energie-opwekkers aanstuurt. Dat wil zeggen dat er een regeling aanwezig is die ook rekening houdt met bijvoorbeeld de elektriciteit die pv-panelen opwekken.

Regelaar

Sturen op drie uitgangspunten

De miTera plus kan tot maximaal 10 toestellen als hybride of cascade-oplossing (warmtepompen en cv-ketels) aansturen. Dit maakt het ook mogelijk om grotere warmtepompvermogens te realiseren. “Het zijn zeker niet alleen kantoorpanden of andere utiliteitsgebouwen waar deze regeling erg goed past, want ook in appartementencomplexen of collectieve woon- en zorgprojecten is deze regeling goed toepasbaar.”

Volgens Marijt biedt de regeling de gebouwbeheerder drie verschillende uitgangspunten in het aansturen van meerdere energie-opwekkers. “Hij kan ervoor kiezen om de installaties op basis van de primaire energiedrager te regelen. De gebouwbeheerder kan voor de regeling kiezen voor een aansturing op basis van de laagste stookkosten of de grootste reductie van de CO2-emissie. Bij een regeling op basis van de stookkosten kan de gebouweigenaar zelf de kosten voor gas en elektriciteit ingeven.

Bereikbaar via Remeha-cloud

RegelaarDe regelaar is op afstand te bedienen en uitleesbaar. De communicatie verloopt via een verbinding met de Remeha-cloud of een gebouwbeheersysteem. Binnenkort komen storingsmeldingen via Remeha Connect beschikbaar. Wil de installateur of gebouwbeheerder over extra informatie uit de Remeha-cloud beschikken, dan is daarvoor een abonnement noodzakelijk.

De miTera plus is als standalone regeling de perfecte oplossing voor kleinere tot middelgrote hybride installaties. “Zo vormt hij een uitgelezen mogelijkheid voor de kleine en middelgrote utiliteitsgebouwen waar (nog) geen gebouwbeheersysteem aanwezig is”, vertelt Marijt. “Tegelijk kan deze regeling uitstekend samenwerken met een gebouwbeheersysteem. In dat geval verzorgt de miTera plus vaak de voorregeling van de verwarming waardoor het gebouwbeheersysteem deze functie niet hoeft uit te voeren. In de meeste situaties scheelt dat erg veel inregelwerk in het GBS, terwijl de koppeling tussen miTera plus en een GBS eenvoudig te maken is. Wie de miTera plus voor deze ‘black box’-functie wil gebruiken, kan de regelaar ook met ModBus- en BACnet-prints bestellen.

Toekomstige uitbreidingen

In eerste instantie, vanaf oktober, zal miTera Plus primair de hybride warmtevraag regelen en is ook een uitbreiding voor tapwatervraag en zoneregeling beschikbaar. In de tussentijd werkt Remeha aan de doorontwikkeling waardoor op korte termijn ook de aansturing van koeling zal worden toegevoegd. Deze softwarematige aanpassing kan straks in de bestaande hardware worden geüpload.

“In het najaar introduceren we ook onze nieuwe warmtepomp, de Remeha Effenca MT. Ook voor dit toestel vormt de miTera plus de ideale oplossing voor de bestaande bouw”, zegt Marijt. De Effenca MT is een warmtepomp met R32 als koudemiddel die midden afgiftetemperaturen kan generen tot circa 60°C. De Effenca HT op propaan (R290) komt later en zal hogere temperaturen kunnen genereren. Door de combinatie met de miTera plus weet de eigenaar zeker dat het nieuwe toestel en eventueel nog bestaande energie-opwekkers naadloos samenwerken.

Remeha
www.remeha.nl