Cursus Leadengineer gebouwautomatisering

Artikel delen

De automatisering in gebouwen neemt toe. Dat is een technische ontwikkeling met meer nadruk op ICT en de combinatie van technieken in een gebouw. Het is ook een praktische ontwikkeling voor gebruikers en de professionals die het mogelijk maken. Waar de opleiding Systeem Architect gericht is op het integreren van disciplines, hebben TVVL en de branche Gebouwautomatisering een opleiding voor Leadengineer opgezet, om dat systeem te realiseren. Deskundigheid over verschillende technische disciplines is dan van groot belang.

Gebouwautomatisering

De Leadengineer stuurt vakmensen van de afzonderlijke disciplines aan. Denk dan aan professionals in elektrotechniek, werktuigbouwkunde, ICT, klimaattechniek, verlichting en toegangscontrole. De concrete invulling van de functie is het uitwerken en engineeren van de door de systeemarchitect ontworpen automatiseringsconcepten. Daar horen allerlei taken bij, zoals het monitoren, rapporteren en zorgen voor een tijdige projectuitvoering. Dat is dus een verantwoordelijke en veelomvattende functie. Niet voor niets heeft TVVL in samenwerking met de branchevereniging FHI Gebouwautomatisering in 2021 een 10-daagse cursus ontwikkeld om mensen hier goed voor op te leiden. De cursus start in januari met zijn vierde editie. De focus in de cursus ligt bij de technische aspecten, maar een goede afstemming is net zo belangrijk.

De leerdoelen zijn deels inhoudelijk technisch. Naast theoretische lessen bestaat de cursus uit het uitvoeren van opdrachten. Vanuit de techniek wordt door de leadengineer een functioneel ontwerp opgesteld voor de gebouwautomatisering. Vanuit relevante procedures, benodigde security en de uitwisseling van data tussen platforms worden ook op ICT gebied wezenlijke keuzes gemaakt. De analyse van alle benodigde systemen, om zo tot een passend Programma van Eisen te komen, is een uitdagend onderdeel van de cursus.

Het is nuttig voor de gebouwde omgeving van de toekomst en daarin dus alle gebruikers van de gebouwen, dat deskundige mensen de systemen op elkaar aan laten sluiten. Deze cursus is uitdagend, maar past dus uitstekend bij die toekomst. In het belang van de eigenaren, de gebruikers en de klimaatdoelstellingen wordt dit een volwaardige discipline. Professionals die deze post-mbo opleiding succesvol afronden, kunnen de samenhang van systeemarchitectuur en -integratie beoordelen en toepassen. Ontwerpen worden uitgevoerd en die worden toegepast in een optimaal werkend systeem.

De cursus heeft al voldoende deelnemers. Heb jij interesse om deel te nemen? Schrijf je dan snel in voor een gegarandeerde plek. Meer informatie en inschrijven via www.tvvl.nl/cursussen.

Woerden | 10 lesdagen | start 29 januari 2024 | om de week op maandag van 13.30 – 20.45 uur