Project in beeld

Artikel delen

Transformatie industriële parel vol uitdagingen

De Vasim in Nijmegen is een iconische en beeldbepalende industriële parel aan de voet van de Oversteek. De grote hallen met schaaldaken en twee hoge luchtinlaten van de voormalige spinnerij maken het gebouw uniek. De transformatie tot creatieve en culturele hotspot is des te meer bijzonder. Om de enorme en meters hoge hallen veilig gebruiksklaar te maken voor een nieuwe bestemming, werd veel gevraagd van aannemer Klok Groep en diens partners, waaronder Knauf, die voor de binnenwanden, vloeren en plafonds tekende.

Auteur: Geert Hilferink. Foto’s: Knauf

De Vasim in Nijmegen

Na jaren van leegstand, kraak en andere activiteiten, werd besloten om het iconische gebouw De Vasim in Nijmegen te transformeren en een nieuwe openbare bestemming te geven.

Inmiddels herbergt de Vasim talloze bedrijven die actief zijn in onder meer kunst, sport, cultuur, horeca en events. Ook onderwijsinstellingen, zoals de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, hebben een eigen ruimte binnen het grote complex. Dat was begin 2021 nog heel anders. Na jaren van leegstand, kraak en andere activiteiten, werd besloten om het gebouw te transformeren en een nieuwe openbare bestemming te geven.

“Wij werden in 2021 benaderd door afbouwer ATR Projectafbouw met de vraag of we wilden adviseren over een elf meter hoge wand die in de hallen gezet moest worden. Deze wand moest niet alleen constructief stabiel en veilig zijn, maar moest ook 120 minuten brandwerend zijn”, zegt Jacco van ’t Hof, projectadviseur Midden Nederland bij Knauf.

Scheidingswanden Knauf in de Vasim

Knauf werd in 2021 benaderd door afbouwer ATR Projectafbouw met de vraag of ze wilden adviseren over een elf meter hoge wand die in de hallen gezet moest worden.

Prestatiegarantie

Om aan die eisen te voldoen werd een wandopbouw geadviseerd met een totale dikte van 225 mm. Van ‘t Hof: “Hiervoor hebben we het Knauf systeem W113 150.150/225 DF/DB 100 GW genomen. Deze is aan beide zijden voorzien van drie lagen beplating. De eerste twee lagen daarvan bestaan uit Knauf DF-plaat 12,5mm, deze zijn extra brandwerend. Als derde laag hebben we Knauf Diamond Board DFH2IR geadviseerd als stootvaste plaat. Bij het Knauf W113 systeem zijn CW 150mm profielen gemonteerd, waarbij deze profielen ruggelings tegen elkaar zijn gemonteerd. Zo ontstond een stabiele wandconstructie van maximaal 11,40 meter hoog, waarop we onze KnaufZeker prestatiegarantie konden afgeven.”

Met die prestatiegarantie garandeert Knauf – onderbouwd met onafhankelijke testrapporten – dat dit advies gecombineerd met de toegepaste Knauf-producten aan de gevraagde eisen voldoet. “Daarmee weten onze klanten dat ze kunnen vertrouwen op onze adviezen en oplossingen.” Dat geldt daarbovenop bijvoorbeeld ook voor de veiligheid en kwaliteit van aansluiting van de wanden op de rondingen van de getoogde daken.

Compleet projectadvies

Na de grote en hoge wand werd de adviseur van Knauf ook gevraagd om te adviseren over de andere wanden, vloeren en plafonds die nodig waren om De Vasim te transformeren in zijn nieuwe bestemming. “Zo’n eerste vraag gaat vaak over één onderdeel van een veel groter project. Het is belangrijk voor ons om te weten wat er nog meer binnen het project gebeurt. Zo’n wand van elf meter hoog staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van de omgeving en die kan van invloed zijn op de betreffende wand. Daarom maken we nagenoeg altijd een compleet projectadvies”, Van ’t Hof.

Net als voor de hoge wand gold ook voor de andere wanden en vloeren dat brandwerendheid een belangrijke eis was. “Zo moeten de plafonds minimaal 60 minuten brandwerend zijn.” Om aan de eisen van geluidsisolatie te voldoen, werden de vloeren en onderliggende plafonds ontkoppeld. “Daarmee voorkomen we dat het geluid van bovenliggende ruimtes hinderlijk wordt, bijvoorbeeld als er in die ruimte mensen lopen.”

Overige wanden in de Vasim

Na de grote en hoge wand werd de adviseur van Knauf ook gevraagd om te adviseren over de andere wanden, vloeren en plafonds die nodig waren om De Vasim te transformeren in zijn nieuwe bestemming.

Uitdagingen

De Vasim voor de transformatie

De Vasim voor de transformatie

Behalve de brandveilige en stabiele constructie van de elf meter hoge wand en de aansluiting van de wand op de getoogde daken, had De Vasim nog meer uitdagingen in petto. Van ’t Hof: “Zo vergden de wanden die langer zijn dan vijftien meter aandacht. Om die stabiel genoeg te krijgen, hebben we dilataties voorgesteld. En voor wanden tot 8,5 meter geldt dat ze 90 minuten brandwerend moeten zijn. Om de schachtwanden conform de brandwerendheidseisen op te leveren zijn deze met twee lagen Knauf DF-plaat/Diamond Board afgewerkt. Daarmee is de eis van 60 minuten brandwerendheid gewaarborgd.”

Het zijn dergelijke uitdagingen die projecten als De Vasim volgens Van ’t Hof zo aantrekkelijk maken voor Knauf. “Samen met onze klant en de andere betrokkenen zoeken we naar de juiste oplossing. We zorgen daarbij altijd voor onafhankelijke onderbouwing van onze adviezen, die de verwerkers kunnen overleggen aan hun opdrachtgevers. Ook voor de brandweer en gemeenten zijn dergelijke onderbouwingen belangrijk. Zij willen graag de bevestiging dat plannen aan de eisen en richtlijnen voldoen.”

Inspecties tijdens uitvoering

De ondersteuning en advisering van Knauf gaat verder dan de voorbereidende fase. “Ook tijdens de uitvoering kijken we graag mee. Om de afbouwer te ondersteunen, maar ook om inspecties te doen. Het werk moet uiteindelijk wel juist en volgens de verwerkingsvoorschriften uitgevoerd worden. Door die inspecties en ons advies is de opdrachtgever verzekerd van goedgekeurd en veilig werk.”

 Meer info: www.knauf.com/nl-NL/knauf

RenovatieTotaal