Stadhuistoren Eindhoven circulair ‘opgeruimd’

Artikel delen

Bij de renovatie van de Stadhuistoren in Eindhoven is maar liefst 95% van de materialen hergebruikt of gerecycled. De renovatie van de Stadhuistoren is het eerste project in het traject waarin gemeente Eindhoven en consortium !MPULS schouder aan schouder werken om zeven gemeentelijke panden slim te verduurzamen.

De Stadhuistoren in Eindhoven is compleet gerenoveerd. Social return, het bieden van werk(ervarings)plaatsen aan mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt, was ook een belangrijk issue binnen het project. Gemiddeld werd 36% van de arbeidsuren tijdens de sloopwerkzaamheden ingevuld door arbeidsparticipanten.

In Nederland wordt de komende jaren een grote hoeveelheid panden gesloopt. Slechts 3% van de materialen die hierbij vrijkomen wordt hoogwaardig hergebruikt. !MPULS, het consortium dat samen met gemeente Eindhoven zeven gemeentelijke gebouwen verduurzaamt, wil anders omgaan met materialen en deze zo veel mogelijk hergebruiken. Een flink aantal (sloop)materialen kreeg bij de renovatie van de Stadhuistoren een nieuwe bestemming; de materialen die niet gebruikt konden worden, zijn beschikbaar gesteld aan burgers en bedrijven. !MPULS is een samenwerking tussen Brink Groep, DOOR architecten/ Rudy Uytenhaak + partners architecten, DWA, Kuijpers en Ballast Nedam Zuid.

Intern hergebruik

Diverse materialen zijn tijdens de renovatie op een creatieve manier verwerkt. Zo zijn de systeemplafonds ingezet als gevelisolatie en werden er kasten gemaakt van de houten binnendeuren, ook het hang- en sluitwerk van de deuren is hergebruikt. Lamellenrails zijn toegepast om de vloeivloeren strak en recht af te kunnen werken.
Uit de gegevens blijkt dat uiteindelijk alleen het asbest moest worden afgevoerd. In samenwerking met Re Use Materials zijn alle vrijkomende materialen van tevoren geïnventariseerd en geregistreerd in een database, met als doel een zo hoog mogelijk percentage te hergebruiken en hoogwaardig te recyclen binnen de grenzen van de Metropoolregio Eindhoven. “Dat dat gelukt is met meer dan 95% van het materiaal, is een prachtig resultaat”, aldus Maarten Stadhouders van Re Use Materials. “Het is mede te danken aan de duidelijke eisen in het bestek. Hierin waren de voorwaarden voor de sloper wat betreft herbruikbare materialen precies geformuleerd. Door de nauwkeurige registratie (inventarisatie vóór de renovatie en verantwoording van de verwerking) is er ook veel kennis opgedaan over het hergebruik van materiaal. Dat is nuttig voor vervolgprojecten.”

Vergaderruimte Stadhuistoren. Metalen plafondplaten zijn gebruikt als afwerking.

Materialenplatform

Een groot deel van de materialen is te koop aangeboden op het materialenplatform. Bedrijven en particulieren konden via dit materialenplatform onder meer deuren, balken, tegels en kozijnen kopen. Inmiddels is vrijwel alles verkocht. “Wij hebben ontdekt dat het cruciaal is om de informatie rondom vrijkomende materialen actief te delen met burgers en marktpartijen, dan komt circulariteit vanzelf op lokaal niveau op gang,” aldus Machiel Karels, prestatiemanager duurzaamheid bij !MPULS.
De ambitie is om op een zo hoog mogelijk productniveau te hergebruiken. Saskia Oranje, DOOR architecten: “Via het platform raakten we de TL-inbouwarmaturen eerst niet kwijt. Daarom hebben we ze samen met de Buurtfabriek uit Eindhoven een nieuw circulair jasje gegeven. Straks staan ze weer te koop, maar dan als een originele designlamp!” Binnenkort wordt ook het materiaal dat vrijkomt bij de renovatie van de laagbouw van het Stadhuis op het platform aangeboden.