Inruilconcept voor dakpannen past bij circulair renoveren

Artikel delen

Bij dakrenovaties van woningen wordt door eigenaren – zowel particuliere als zakelijke – vaak gekozen voor nieuwe dakpannen. Geen gekke gedachte, want meestal is een derde van de dakpannen aan vervanging toe. Dan maar gelijk het hele dak vervangen, is het credo. Maar in een circulaire economie past die gedachte niet, en goed beschouwd kun je stellen dat tweederde van die dakpannen nog wel goed genoeg is. Dan zijn gebruikte dakpannen de oplossing, maar waar vind je die? Luijtgaarden is in dat gat gestapt en heeft een inruilconcept bedacht, waarbij men terecht kan voor allerlei soorten gebruikte dakpannen. Zowel om in te leveren als om in te kopen. En zelfs voor de niet meer te gebruiken dakpannen heeft Luijtgaarden een oplossing.

Bij een dakrenovatie worden de dakpannen die vervangen moeten worden opgehaald in een speciaal inruilrek.

Auteur: Harmen Weijer

Dakpannen die niet meer kunnen worden herlegd, worden onder andere hergebruikt als waterkering.

Keramische dakpannen zijn eigenlijk ideaal in een circulaire economie, want ze gaan lang mee. Met gemak kunnen ze 100 jaar op daken liggen. Maar als ze vervangen worden, gaat het tot nu toe nog vaak zo dat ze volledig werden vernietigd, of in het beste geval als onderlegger van wegen worden gebruikt. Algemeen directeur Gert Jan de Gier van Luijtgaarden, leverancier van nieuwe en gebruikte dakpannen, zag een en ander met lede ogen toe. En hij dacht: kunnen we niet iets beters met deze pannen doen?
De Gier: “Daarmee is het idee begonnen. We dachten wel meteen dat we iets moesten doen wat de industrie niet zou oppakken. Wij zijn geen producent, maar een handelsbedrijf. Dus we zijn een markt voor gebruikte dakpannen gestart, waarbij we dakpannen innemen en op model, maat en kleur sorteren op onze hoofdvestiging in Standaardbuiten, om deze te leveren aan klanten die vragen om gebruikte panne

n. Inmiddels is de opslag gegroeid naar een oppervlak van 4ha. Als nu een klant vraagt om bijvoorbeeld 1200 dakpannen van een bepaalde soort, dan is de kans groot dat we deze direct uit voorraad kunnen leveren. Als dit niet het geval is, dan gaan we zelf actief op zoek naar extra dakpannen. Dat is onderdeel van het concept.”

Ingenomen dakpannen worden op model, maat en kleur gesorteerd op de hoofdvestiging van Luijtgaarden in Standaardbuiten. Inmiddels is de opslag gegroeid naar een oppervlak van 4ha.

Inruilconcept

Luijtgaarden bestaat al 105 jaar als leverancier van dakpannen, maar sinds begin jaren negentig is het begonnen met het leveren van een combinatie van nieuw en oud. En zeker bij de renovaties van jaren 60 en 70 woningen, die al veel zijn gedaan en waarvan er nog veel meer zullen volgen, is een deel van de dakpannen aan vervanging toe. “Daarop hebben we het inruilconcept bedacht. Neem een woningcorporatie die een van zijn projecten renoveert. Die biedt de te vervangen dakpannen bij ons aan. Wij kijken of de marktpartijen aan wie wij leveren, deze dakpannen zouden willen overnemen. In ruil daarvoor krijgt de woningcorporatie nieuwe of gebruikte dakpannen terug. Wij hebben voor nieuwe dakpannen langlopende contracten met dakpanproducenten Wienerberger en Monier.”
Daarmee is de cirkel nog niet helemaal rond, en dus is Luijtgaarden verder gegaan. De Gier: “Als gebruikte dakpannen niet meer goed genoeg zijn om de garantie te krijgen van 10 tot 15 jaar, dan vinden wij dat ze ook niet meer het dak op moeten gaan. Tegelijkertijd hebben we twee jaar geleden gezegd dat we als Luijtgaarden geen afval meer willen produceren en geen uitval van dakpannen meer willen hebben. Dakpannen die niet meer te gebruiken zijn, geven we een tweede leven.”

Nieuwe toepassingen voor dakpannen

Van deze niet te herleggen dakpannen maakt het bedrijf bijvoorbeeld schanskorven met twee doeleinden: waterkering en voedingsbodem voor insectenhotels. “Dakpannen hergebruiken voor waterkering doen we al langer. Die gaan in een frame en dankzij de golf in dakpannen zijn ze goed te gebruiken in een beek of rivier om water te keren van de wal.”
Het gebruik van vergruisde dakpannen in insectenhotels is wat minder lang bekend. “Het blijkt uit onderzoek van

Ingenomen dakpannen worden op model, maat en kleur gesorteerd op de hoofdvestiging van Luijtgaarden in Standaardbuiten. Inmiddels is de opslag gegroeid naar een oppervlak van 4ha.

biologen dat dit gruis een ideale voedingsbodem is voor insecten. Daarom vullen we insectenhotels met dit gruis, want deze zijn bij zowel particulieren als bedrijven behoorlijk in trek. Dit soort voorzieningen kan bij utiliteit leiden tot een hogere BREEAM-score. En de hotels zijn goed voor insecten, want die worden in de huidige klimaatverandering behoorlijk bedreigd.” Als voor deze doeleinden de ingenomen dakpannen niet meer te gebruiken zijn, worden ze vermalen tot gravel voor tennis- en atletiekbanen. “En daarmee maken we de cirkel rond.”

 

Dakpan-app

Die klimaatverandering heeft ook gevolgen voor dakpannen van particulieren. De buien zijn extremer, en er ontstaan ook meer hagelbuien. Met alle gevolgen van dien voor dakpannen van particulieren, die de beschadigde pannen graag willen vervangen. De Gier: “Die kunnen natuurlijk naar Standaardbuiten komen, maar dat kost voor een paar pannen best veel tijd. Terwijl dit wel nodig is om de juiste dakpan te selecteren. Om die particulier – maar ook de zakelijke markt – beter en gemakkelijker van dienst te zijn, ontwikkelen we nu een app met een scanner. We zijn nog druk doende met deze app, maar de verwachting is dat we in 2020 hiermee op de markt komen”, aldus De Gier.

Meer info: www.luijtgaarden.nl