Proeftuin voor circulair bouwen en renoveren in Drenthe

Artikel delen

Onder de naam Drenthe Woont Circulair willen acht Drentse woningcorporaties circulair bouwen en renoveren stimuleren. Daarvoor zet het collectief een proeftuin in Drenthe op.

Drenthe Woont Circulair wil fundamentele veranderingen brengen in de manier van bouwen en exploiteren. Zodat de samenwerkende woningcorporaties bijdragen aan het nalaten van een gezondere wereld voor de volgende generaties. De ambitie is fors: “In 2040 bouwen en renoveren we 100% circulair en hebben we een circulaire bouwwereld in Drenthe gerealiseerd.”

Hoe die bouwwereld komt tot het ontwikkelen van een circulaire sociale huurwoning, die betaalbaar, herhaalbaar en opschaalbaar is, weten de corporaties. Vandaar dat ze een proeftuin opzetten, Drenthe Woont Circulair, die bestaat uit zo’n 40 sloop- en 70 nieuwbouwwoningen verdeeld over 6 projecten. Voor deze projecten zoeken de woningcorporaties vernieuwende circulaire concepten op verschillende vlakken. In de manier van bouwen, bijvoorbeeld door sloopmaterialen in te zetten als grondstof voor nieuwe bouwproducten.

“Maar ook in de wijze van samenwerking, bijvoorbeeld in de vorm van een inkoopcombinatie, en in de vorm van financiering, bijvoorbeeld door toepassing van het principe ‘product-as-a-service’. En in nog veel meer andere aspecten van bouwen en wonen waar dat nodig is om tot een circulaire sociale huurwoning te kunnen komen”, aldus de woningcorporaties.