Miljoenen overheidsubsidie voor isolatie en duurzame energie

Artikel delen

Woningeigenaren en zakelijke gebruikers kunnen vanaf 2021 subsidie aanvragen voor duurzame energieopwekking, isolatiemaatregelen en/of aansluiting op een warmtenet. Dat kan met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). In deze subsidieregeling, die door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) wordt uitgevoerd, is sinds dit jaar de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor woningeigenaren opgenomen. In totaal is hiervoor 2021 € 124 miljoen budget beschikbaar. Daarnaast is er nog € 40 miljoen extra beschikbaar voor kleinschalige energieopwekking met zonnepanelen en windturbines, speciaal voor het mkb en andere zakelijke partijen.

Auteur: Harmen Weijer

isolatie man in kruipruimte

Voor het isoleren van vloeren in woningen is ook dit jaar rijkssubsidie beschikbaar.

De Investeringssubsidie Duurzame Energie biedt sinds 2016 een financiële tegemoetkoming voor de aanschaf van duurzame warmte-installaties, zoals warmtepompen en zonneboilers. Woningeigenaren en zakelijke partijen krijgen zo een deel van hun investering als subsidie vergoed. De regeling is sinds begin flink gewijzigd. Een van de belangrijkste veranderingen is de toevoeging van energiebesparende maatregelen. Het gaat hierom: dakisolatie, gevelisolatie, spouwmuurisolatie, vloer- of bodemisolatie, en HR++ glas of triple-glas, waarbij triple-glas dient te worden gecombineerd met een nieuw isolerend kozijn.
Om in aanmerking te komen voor subsidie voor isolatie moeten minimaal twee verschillende typen isolatiemaatregelen worden genomen, of een combinatie van één type isolatiemaatregel met de aanschaf van een warmtepomp, zonneboiler of een aansluiting op een warmtenet.

windmolen en zonnepanelen

In de nieuwe ISDE-regeling is het tijdelijk mogelijk voor mkb-bedrijven en agrariers om zonnepanelen en kleine windturbines gesubsidieerd te krijgen.

Warmtenet

Eveneens nieuws is de ondersteuning van aansluitingen op een warmtenet, volgens het Rijk nodig om de doelen te behalen die zijn afgesproken in het Klimaatakkoord. Het gaat om een subsidie van € 3.325 voor een individuele aansluiting op een warmtenet door particulieren en blokaansluitingen met oplopende subsidie afhankelijk van het vermogen door verenigingen van eigenaren met overwegend particulier bezit. Het geldt niet voor corporaties omdat die daarvoor de SAH kunnen gebruiken.
Deze toevoeging kan worden gezien als het equivalent van de Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH), die sinds vorig jaar mei geldt voor corporaties. Deze regeling is bedoeld om bestaande huurwoningen op warmtenetten aan te sluiten. Na aanvraag moet het werk binnen vijf jaar gereed zijn, wat inhoudt dat de woningen zijn aangesloten op het warmtenet en de aardgasaansluiting is verwijderd. Voor de SAH is vorig jaar een budget van € 200 miljoen vrijgekomen, die zo’n 50.000 woningen moeten verduurzamen.

Gasaansluiting verwijderen

VvE’s kunnen onder voorwaarden subsidie aanvragen voor een centrale aansluiting op een warmtenet. Ook hierbij moet de gasaansluiting bij oplevering uit woningen verwijderd zijn. Deze subsidie moet bij ‘gespikkelde’ blokken eengezinswoningen en verenigingen van eigenaren met deels corporatiebezit bijdragen aan participatie van zowel corporatie- als particulier bezit.

Overigens kunnen VvE’s voor isolatiemaatregelen tot en met 2022 gebruik blijven maken van de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH). Daarentegen komen woningeigenaren vanaf dit jaar niet meer in aanmerking voor subsidie vanuit de SEEH.

Buizen ingraven

Nieuw in de ISDE-regeling is de ondersteuning van aansluitingen op een warmtenet voor particulieren en VvE’s.

Windturbines en zonnepanelen

In de oude ISDE-regeling was de opwekking van duurzame energie een belangrijk onderdeel. In de nieuwe regeling is daar een tijdelijke uitbreiding van bijgekomen die loopt tot 31 december 2023. Het gaat om € 40 miljoen die beschikbaar is gekomen voor zonnepanelen en kleine windturbines. Deze subsidie is alleen beschikbaar voor onder meer mkb-bedrijven, ondernemers in de land- en tuinbouw en maatschappelijk vastgoed zoals scholen, sportverenigingen en theaters. Particulieren komen niet in aanmerking voor deze subsidie. Voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen heeft aanvragen van de subsidie alleen zin wanneer deze via een kleinverbruikersaansluiting worden aangesloten op het Nederlandse elektriciteitsnet. Een kleinverbruiksaansluiting heeft een maximale doorlaatwaarde van 3 x 80 Ampère.

Alleen windturbine(s) met een rotoroppervlak van minimaal 50 m2 en maximaal 500 m2 komen in aanmerking voor subsidie. Voor een subsidieaanvraag voor een windturbineproject dient de aanvrager in het bezit te zijn van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de windturbine.
Zonnepanelen komen in aanmerking wanneer het gezamenlijk piekvermogen minimaal 15 kW en maximaal 100 kW is. Voor zonnepanelen geldt tevens dat het netto verbruik via de klein verbruikersaansluiting waarop de installatie wordt aangesloten in het jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag minimaal 50.000 kWh moet zijn geweest.

Meer info: www.rvo.nl/isde