Bestaand isolatieglas volledig hergebruiken

Artikel delen

In de huidige bouwpraktijk recyclet men vrijwel al het afgedankte vensterglas tot verpakkingsmateriaal (down-cyclen). Het materiaal is dan nog niet versleten en het kan hoogwaardiger opnieuw worden ingezet. Hergebruik van isolatieglas blijkt op allerlei vlakken uitdagend. Bouwinnovatieplatform Booosting wil nadenken over betere nieuwe producten. “Het isolatieglas van de toekomst moet opnieuw te monteren zijn, zodat we de componenten eenvoudig kunnen terugwinnen en opnieuw kunnen inzetten.”

man met hesje

Bestaand isolatieglas wordt uit het kozijn gehaald.

twee mannen bij glas

Dit glas wordt hersteld en verbeterd.

Auteur: Harmen Weijer

Om die reden heeft Booosting onlangs een aantal workshops georganiseerd om deze uitdaging aan te gaan. Eén van de innovatieve uitkomsten van de workshops is: geen afval en meer CO2-reductie door verbetering van isolatieglas. “We halen bestaand isolatieglas uit elkaar en reinigen het. Daarna voegen we een specifieke folie toe en bouwen we het geheel op tot triple glas! Het is de bedoeling dat het gehele upgrade-proces mobiel kan plaatsvinden. Daarom willen we twee vrachtwagens ombouwen tot een werkplaats om het triple glas overal ter plekke te kunnen maken.” Een enthousiast team heeft inmiddels een eerste succesvolle praktijkproef uitgevoerd, zo laat Booosting weten.

Daarna wordt een specifieke folie toegevoegd.

Het platform, dat in 1988 is opgericht vanuit een gecombineerd initiatief van industrie, industrieel ontwerpers en architecten, beseft dat het niet eenvoudig zal zijn om de glasproducenten te overtuigen om bestaand glas te upgraden in plaats van glas te down-cyclen en nieuw glas te blijven produceren. “De grondstoffen voor de glasproductie raken echter langzaam op, dus we zullen met een oplossing moeten komen. Als we de komende jaren op deze innovatieve wijze miljoenen vierkante meters glas verbeteren, komen we veel dichter bij de doelen van de taakstelling CO2-reductie.”

jongen met raam

Ten slotte wordt het verbeterde isolatieglas in het bestaaande kozijn teruggeplaatst.

Overigens zijn glasproducenten druk doende met innovaties, zoals in het project ReFace opgezet door de branchevereniging van gevelbouwers, de VRMG, in samenwerking met onder andere glasproducenten. In RenovatieTotaal nr. 6 vorig jaar is dit project verder uitgelegd, waarbij het registreren van onder andere restglas kan helpen voor hergebruik van glas.