Isolatie-uitdaging 2019: hoe staat het er nu mee?

Artikel delen

De drie woningcorporaties Mitros, Bo-Ex en Portaal daagden in 2019 marktpartijen uit te komen met oplossingen voor slimme gevelisolatie. Belangrijkste voorwaarden: een oplossing met een dikte van maximaal 3 cm, die in 1 dag kan worden aangebracht en een hoge isolatiewaarde realiseert. En bovendien betaalbaar moet zijn. Veertig partijen en consortia uit binnen- en buitenland zonden hun innovatieve oplossingen voor deze wedstrijd in. Drie partijen wonnen en gingen de afgelopen twee jaar met de corporaties de pilotfasen in. Tijd voor een update.

Auteur: Harmen Weijer

man aan boren

Deze pasta wordt in de spouw muur gespoten.

De Isolatie-uitdaging 2019 was vooral bedoeld om de markt uit te dagen met innovatieve producten te komen, die relatief eenvoudig en snel toepasbaar zijn op een grootschalige manier. “Daarnaast waren we op zoek naar betaalbare en duurzame innovaties”, vertelt Michel de Graaf, beleidsadviseur bij woningcorporatie Mitros.
Zo heeft Mitros met Vesta Chemicals een proefwoning energiebesparend gemaakt. De oplossing van Vesta Chemicals bestaat uit een innovatieve stuclaag, die binnenshuis aangebracht kon worden. Redmar Drent, business developer manager Vesta Chemicals: “Met Nanotech Inside kunnen wij de isolatie van een huis verbeteren door middel van pleisters en coatings met nanotechnologie. Het geheim van de smid is ons belangrijkste bestandsdeel Aerogel, want 1 gram Aerogel is te vergelijken met een oppervlakte van 4 tennisvelden. Er zitten dus heel veel kleine luchtkamers in, waardoor het oppervlakte heel groot is en ons materiaal extreem goed isoleert. Dit hebben we verwerkt in onze oplossing.”

bak met pasta

Een van de pilots is uitgevoerd door Takkenkamp, die gebruikt maakt van een isolatiepasta op basis van nanotechnologie.

isolatie inspuitenAanbrengtijd verkorten

In de pilot bleek echter gebleken dat het aanbrengen van de energiebesparende stuclaag 4 tot 6 dagen per woning in beslagneemt. De Graaf van wonincorporatie Mitros: “Dat is voor ons als woningcorporatie een beperkende factor, want dat betekent dat het niet in bewoonde toestand kan worden aangebracht. We hebben dan ook Vesta Chemicals gevraagd of die aanbrengtijd verkort kan worden. Daarmee gaan we de komende maanden met hen aan de slag.”
Niet alleen de winnaars van de Isolatie Uitdaging zijn met de doorontwikkeling van hun oplossing aan de slag gegaan. Ook andere deelnemers hebben in de afgelopen jaar veel energie en tijd in hun innovatie gestoken en belangrijke stappen gezet. Takkenkamp Groep, een van de tien genomineerden van De Isolatie Uitdaging, heeft bijvoorbeeld de isolatiewaarde van hun oplossing Airofill Wall aanzienlijk weten te verbeteren. Ze zijn bovendien van een handmatig naar een machinaal productieproces gegaan; een belangrijke stap in de ontwikkeling naar een gebruiksvriendelijk eindproduct.
De isolatievlokken zijn vervangen door een isolatiepasta op basis van nanotechnologie. De receptuur is gepatenteerd en heeft op dit moment een lambda-waarde van 0,020 W/mK. De realistische verwachting is dat dit nog verbeterd kan worden naar 0,016 W/mk. Bij een 60 mm vrije spouw heeft de Airofill Wall toepassing een Rc-waarde van 3,20 m² K/W.

chemical op plank

De oplossing van Vesta Chemicals bestaat uit een innovatieve stuclaag, die binnenshuis aangebracht kon worden

Monitoring

Belangrijk voor de deelnemende woningcorporaties, maar ook de leveranciers van de innovatieve producten, is hoeveel het energiebesparende effect nu in de praktijk is. De Graaf (Mitros): “Dat hebben we gemonitord en door de TU Delft laten doorrekenen. Heel binnenkort komen we met die resultaten naar buiten.”
Deze praktijkinzichten worden door Mitros niet als tegenvallers gezien, benadrukt De Graaf. “We wisten van tevoren dat de kans aanwezig was dat deze innovaties niet in één keer goed zouden zijn. Anders waren de producten al veel eerder door woningcorporaties grootschalig gebruikt. We hielden er ook rekening mee dat bijsturing nodig zou kunnen zijn.”

chemical aanbrengen

De isolatie van een huis wordt met Nanotech Inside verbeterd door middel van pleisters en coatings met nanotechnologie.

Bredere challenge

Ook een nieuwe Isolatie-Uitdaging is bespreekbaar, maar De Graaf kijkt wel of dit breder kan worden ingezet. “Er zijn meerdere challenges van zowel corporaties als leveranciers en de marksector. Waar we voor moeten oppassen is dat de markt challenge-moe wordt. Al is het wel zo dat dit de markt helpt om meer garanties te krijgen bij productontwikkeling en het ons helpt dat de markt die research & development blijft doen. Want uiteindelijk is de opgave groot: we hebben in Nederland 2,3 miljoen huurwoningen bij 300 woningcorporaties, die de komende decennia aangepakt moeten worden”, aldus De Graaf.