In de spotlight

Artikel delen

Een 54 mm dikke deur: klein verschil, groot resultaat

Drie op de vier bestaande woningen in Nederland zijn nog niet goed geïsoleerd.
Bij de isolatie van de gevel spelen goed isolerende deuren en deur-kozijncombinaties een belangrijke rol. Door een bestaande deur met een dikte van 38 mm te vervangen door een iets dikkere deur van 54 mm neemt de isolatiewaarde aanzienlijk toe. Een klein verschil met groot resultaat: het zorgt voor een prettig en comfortabel huis, een lagere energierekening én CO2-reductie.

voordeur

Technisch achterhaald product

Voor nieuwbouwwoningen is de deur van een dikte van 54 mm al twintig jaar de standaard. Voor zeer energieneutrale woningen zijn deuren met een dikte van zelfs 67 tot 80 mm gebruikelijk. In bestaande woningen worden technisch achterhaalde en slecht isolerende 38-mm-deuren nog vaak vervangen door nieuwe, net zo slecht presterende 38-mm-deuren. Terwijl het toepassen van een iets dikkere, hoogwaardig isolerende deur met HR++ glas en dichtingen een veel beter resultaat geeft. De beperkte meerkosten voor een 54 mm dikke deur worden hierdoor in korte tijd terugverdiend.

Meerjarenonderhoudscontract

Bij uitbesteding van het meerjarenonderhoud wordt in het prestatiecontract met de VGO-partijen te vaak verzuimd om maatregelen voor energielabelverbetering vast te leggen. Hier is een belangrijke rol voor de corporatie weggelegd. Zonder duidelijke vermelding worden deuren van 38 mm dik teruggeplaatst, terwijl die op de middellange termijn alweer vervangen moeten worden om de isolatiewaarde van de woning op peil te houden.

Plaatsing in bestaand kozijn

Voor toepassing van een 54-mm-deur zijn aanpassingen van het bestaande kozijn over het algemeen niet nodig. Door de zeer stabiele 54-mm-deur uit te voeren met een kaderprofilering kan de speling tussen de deur en het kozijn goed overbrugd worden en wordt de dichting optimaal. Alleen bij plaatsing in een binnendraaiende situatie – zoals de voordeur – moet specifiek naar de aansluiting aan de onderzijde van de deur gekeken worden.

Isolatieklasse verschaft helderheid

Aan een deur zelf kun je de eigenschappen niet aflezen. Vanaf april 2021 is aan de hand van het GND-zekerheidslabel ook de isolatieprestatie van de deur zichtbaar. Door het label met de QR-code, die aan de scharnierzijde van deur is aangebracht, te scannen zie je in één oogopslag alle eigenschappen van de deur.
Met de isolatiewaarde maken we inzichtelijk wat er in de woning is toegepast en of dit voldoet aan de vooraf gestelde eisen. De gehanteerde isolatieklassen zijn:

tabel

Alle bij GND aangesloten fabrikanten hanteren dit label en maken de isolatieklasse van de deur hiermee voor iedereen zichtbaar.

Meer informatie?
Zie https://gnd.nl/thermische-isolatie/

RenovatieTotaal