“We moeten op een juiste volgorde woningen isoleren.”

Artikel delen

Nederland wil de woningvoorraad versneld verduurzamen: 2,5 miljoen woningen moeten in 2030 geïsoleerd zijn. Dat is het uitgangspunt van het Nationaal Isolatie Programma, dat dit jaar wordt ingezet. Dan is het zaak wel de juiste volgorde van isoleren aan te houden én dat dit spijtvrij gebeurt, oftewel in één keer goed genoeg uitvoeren. Daarvoor pleit Ton Willemsen van TONZON.

Auteur: Harmen Weijer. Foto’s: TONZON

Vloerisolatie

“Bewoners weten nog steeds niet goed genoeg dat als je niet de vloer isoleert maar de rest wel, dit tot vochtproblemen leidt.”

Belangrijk onderdeel van het duurzamer maken van miljoenen Nederlandse woningen is het isoleren van de huizen. Dat gaat om veel woningen: 1 miljoen huurwoningen en 1,5 particuliere woningen. En van die laatste groep weten nog heel veel eigenaren niet waar ze moeten beginnen. Uit een steekproef onder 415 particuliere huiseigenaren (uitgevoerd door Markteffect in opdracht van TONZON) blijkt dat 29% die wil verduurzamen nog niet weet waar te beginnen. Van de groep onderzochten die het wel weten, overweegt slechts 16% vloerisolatie.

Ton Willemsen: “Deze cijfers zijn verontrustend, omdat vaststaat dat het achterwege laten van vloerisolatie bij een energierenovatie niet alleen tot bouwkundige schade kan leiden, maar ook oorzaak is van een toename van het aantal huisstofmijten en schimmelvorming bij de vloer. Dat is niet alleen onze constatering, maar tot deze conclusie kwam ook een breed consortium uit de bouwwereld tijdens het Startevent Circulaire Energierenovatie, dat op 12 maart is gehouden in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarom moet vloerisolatie de basis zijn van een goed isolatieplan en mag niet langer het sluitstuk zijn.”

Vochtige vloeren

Illustratie isolatieWillemsen pleit dan ook ervoor dat zowel particuliere eigenaren als woningcorporaties de juiste isolatievolgorde gaan hanteren. “Vaak begint men bij de gevels en het dak. Het is relatief makkelijk en voor vloerisolatie met bijvoorbeeld PUR moeten de bewoners uit de huizen. Dat is een boel gedoe. Maar met onze systemen hoeft men helemaal niet uit huis. Als je echter vloerisolatie achterwege laat, ontstaan in bestaande woningen onherroepelijk vochtproblemen. Want als er door goede gevelisolatie in bijvoorbeeld een woonkamer geen vocht meer aan de lucht wordt onttrokken door het achterwege blijven van condensatie op enkelglas, dan stijgt de relatieve vochtigheid. Vooral in de koude zones – de niet geïsoleerde vloer in dat geval – kan dat voor problemen zorgen. Denk aan huisstofmijt en schimmelvorming bij de vloer, maar ook tot het rotten van oude houten vloeren. Dat gebeurt helaas momenteel wel degelijk in sommige woningen.”

Dat betekent dat bij het renoveren van woningen een juiste volgorde van isoleren moet worden aangehouden, stelt Willemsen. “In verband met deze risico’s moet je beginnen met vloerisolatie, dan de gevel en daarna het dak. Dat staat ook letterlijk in de Routekaart na-isoleren van de TKI Urban Energy, die overigens nog niet wisten dat bij een verkeerde volgorde ook vloerrot kan optreden, en dan komen dus bouwconstructies in gevaar.”

Campagne

Ook in de Tweede Kamer heeft de SP onlangs bij minister De Jonge aangedrongen om te voorkomen dat bij de aanstaande renovatiegolf vochtproblemen ontstaan in de gerenoveerde woningen. De SP wil hiervan een plan van aanpak hebben, net als voor de panden waar het al is misgegaan. “Maar minister De Jonge – en dat geldt voor veel meer partijen – heeft deze juiste volgorde van isoleren helemaal niet tussen de oren zitten. Dus hij gaat er vanuit dat er geen problemen mee zijn en geeft aan dat hij dit in de prestatieafspraken met de woningcorporaties heeft meegenomen. Maar het bijzondere is dat 30 jaar geleden, in 1993 al, de toenmalige minister van VROM heeft aangekondigd dat de voorlichting over vochtproblemen zal worden worden aangepast. Uiteindelijk heeft die campagne weinig zoden aan de dijk gezet. Men weet immers nog steeds niet goed genoeg dat als je niet de vloer isoleert maar de rest wel, dit tot vochtproblemen leidt. Het is zaak dit via bijvoorbeeld de gemeenten onder de aandacht te brengen van woningcorporaties en particulieren en nadrukkelijk te vermelden op de site verbeterjehuis.nl.”

Ton Willemsen van Tonzon

Ton Willemsen van TONZON bepleit nu direct minimaal Rc-waarde naar 7,0 m²K/W toe te passen.

Spijtvrij isoleren

Daarnaast pleit Willemsen ervoor dat we “spijtvrij” moeten isoleren. “Je wil niet dat mensen gaan isoleren tot op een bepaald niveau, maar later eigenlijk nog verder moeten isoleren. En dan werkt het niet dat in de huidige nieuwbouwregels, die sinds 1-1-2021 van kracht zijn, de streefwaarde voor begane grond vloeren slechts Rc = 3,5 m² K/W bedraagt. En dat terwijl Milieu Centraal adviseert bij vloeren met vloerverwarming minimaal Rc = 5,0 m² K/W toe te passen. Anders verdwijnt er te veel warmte naar de bodem of de kruipruimte, zo stellen ze op hun website. Dan kan het dus betekenen dat particulieren misschien nu wel voldoende vloerisolatie aanbrengen, maar straks als de gemeente besluit van het gas af te gaan ze naar vloerverwarming zullen moeten gaan. Dan moet je dus weer gaan na-isoleren. Dat is dubbelop en dat moeten we echt voorkomen”, besluit Willemsen, die bepleit nu direct minimaal Rc=7,0 m²K/W toe te passen.

Tonzon
www.tonzon.nl/
Stand 1.D076