Funderingsherstel van woningen steeds vaker nodig door klimaatverandering

Artikel delen

Door veranderingen in de grondwaterstand, klinkt de ondergrond meer en meer in. En dat levert in een heel aantal regio’s in Nederland problemen op bij woningen waarvan de fundering op die inklinkende ondergrond rust. Claudia Hensbroek en Suzanne de Vries van Duurzaam Funderingsherstel weten als geen ander wat er kan gebeuren met die woningen. Maar gelukkig hebben ze de oplossing voor handen.

Auteur: Harmen Weijer. Foto’s: Duurzaam Funderingsherstel

Brackets voor funderingsschroeven

Na het plaatsen van de palen, wordt met speciale brackets (steunen) de last van de fundering op de palen overgebracht. Door deze brackets op druk te brengen, wordt de bestaande fundering zo ondersteund dat verdere verzakking wordt tegengegaan.

Als woningen in klei- en veengrondgebieden scheurtjes in de gevel krijgen, gaan bewoners zich afvragen of er iets ernstigs aan de hand is met bijvoorbeeld de fundering van de woning. Men is bang voor verzakking en daaruit voortkomende schade aan het huis. Maar gelukkig weet men bij Duurzaam Funderingsherstel dat er nog voldoende te herstellen is. Suzanne de Vries: “Vooral na uitzendingen van bijvoorbeeld 1Vandaag of aandacht in de plaatselijke media worden wij regelmatig benaderd door mensen vanuit het hele land. Vooral na lange droge periodes klinkt de grond enorm in. En het is helaas niet zo dat als de grondwaterstand weer op orde is, dat de bodem weer helemaal op dezelfde hoogte terugkeert. Dat zorgt voor problemen bij veel woningen en aanbouwen.”

Inspectie

Duurzaam Funderingsherstel start met een inspectie op locatie. Claudia Hensbroek: “Bij deze inspectie doen we metingen en brengen we de scheuren in kaart. En dan stellen we ook de vraag: is er wel sprake van verzakking? Want het gebeurt wel eens dat men bij het zien van de scheuren al aan het ergste denkt. Daarnaast doen we een lintvoeg-waterpasmeting. We graven ook een stukje van de fundering op: wat is de staat van de fundering en is deze terug te vinden zoals die op bouwtekeningen was aangegeven? Na de inspectie maken we een rapportage voor de opdrachtgever met daarin een omschrijving van het probleem, een herstelplan en een kostenindicatie. Onze opdrachtgevers zijn zowel particulieren als woningbouwverenigingen, maar ook bouwbedrijven.”

Voordat Duurzaam Funderingsherstel daadwerkelijk aan de slag gaat laat het altijd eerst nog een sondering van de bodem uitvoeren. “Dat is om te bepalen hoe diep de draagkrachtige laag in de bodem zit, die nodig is om onze palen op te kunnen steunen. Door middel van de sondering bepalen we ook hoe lang de palen moeten zijn, die de fundering gaan ondersteunen.”

Palen in grond draaien

Graven naar stabiele ondergrond

De stabiele ondergrond wordt vaak al gevonden na een paar meter, maar de palen kunnen tot een maximum van 15 meter in de grond gedraaid worden. Het DFH-systeem is ook heel geschikt voor deelherstel.

Eén van de zorgen van de bewoners is dat ze het huis uit moeten als Duurzaam Funderingsherstel aan de slag gaat. Hensbroek: “Dat hoeft lang niet altijd. We kunnen de herstelwerkzaamheden meestal buiten de woning om uitvoeren. We maken gebruik van relatief klein materieel, waardoor we weinig werkruimte nodig hebben. We kunnen daardoor prima palen plaatsen in moeilijk toegankelijke tuinen. Eventueel past al ons materieel zelfs door een normale binnendeur. Hierdoor kunnen we indien noodzakelijk ook palen in de woning plaatsen.”

De palen zijn uitgerust met een schroef aan het uiteinde. Hierdoor worden de palen trillingsvrij de grond in gedraaid om zo min mogelijk overlast te veroorzaken bij de bewoners en de omgeving. “Regelmatig vinden we de stabiele ondergrond al na een paar meter, maar we kunnen de palen tot een maximum van 15 meter in de grond draaien. Ons systeem is uitermate geschikt voor deelherstel. Het komt weinig voor dat de gehele woning ondersteund dient te worden”, aldus Hensbroek.

Na het plaatsen van de palen, wordt met speciale brackets (steunen) de last van de fundering op de palen overgebracht. Door deze brackets op druk te brengen, wordt de bestaande fundering zo ondersteund dat verdere verzakking wordt tegengegaan. Buiten onze mogelijkheid voor deelherstel, is een ander groot voordeel van ons systeem dat het nastelbaar is, mocht dit nodig zijn. Na funderingsherstel wordt de grond aangetrild en de originele bestrating weer aangebracht.

Gebruik klein materieel

Scheurherstel

Nadat de palen zijn aangebracht, is het werk van Duurzaam Funderingsherstel nog niet helemaal klaar. De Vries: “We herstellen namelijk ook de scheuren en voegen. Hiervoor brengen wij Helifix wapeningsstaven in de voegen aan om weer verband in het metselwerk te verkrijgen. Deze worden met tweecomponentenmortel vastgezet, waarna de voeg netjes wordt afgewerkt. Scheuren in bakstenen worden met steenpasta op kleur nagenoeg onzichtbaar hersteld.”