Aedes verzoekt kabinet om landelijk plan tegen funderingsproblemen

Artikel delen

Aedes dringt bij het nieuwe kabinet aan op een landelijke strategie voor funderingsproblemen, gesteund door advies van de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur (Rli). Dit advies, gericht op het voorkomen van een funderingscrisis, wordt gezien als cruciaal voor de ontwikkeling van een nationale aanpak. Samen met partners zoals Vereniging Eigen Huis, de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars en KCAF, benadrukt Aedes de noodzaak van een leidende rol van de overheid, eerlijke kostenverdeling en preventieve acties. Het Rli-rapport “Goed gefundeerd” onderstreept het belang van duidelijkheid over de omvang van het probleem en biedt uitzicht op oplossingen, waarschuwend tegen halfslachtige maatregelen.

Bron: Aedes

fundering

De huidige situatie vereist dat woningeigenaren en corporaties de volledige kosten voor funderingsherstel dragen, zonder invloed op de primaire oorzaken zoals klimaatverandering en lokaal grondwaterbeleid. Dit leidt tot aanzienlijke financiële lasten, belemmerend voor verdere investeringen in nieuwbouw en duurzaamheid. Het Rli stelt voor subsidies beschikbaar te stellen voor zowel het ontwikkelen van een herstelplan als de uitvoering van funderingsreparaties, een stap die Aedes als essentieel en passend ziet voor de voortzetting van de volkshuisvestelijke opdracht van woningcorporaties.

Verder wordt aangeraden om door aanpassing van het waterpeil en het invoeren van innovatieve maatregelen preventief op te treden tegen funderingsschade, met de nadruk op de noodzaak van meer aandacht voor de belangen van woningeigenaren door waterschappen en gemeenten. Essentieel voor een succesvolle aanpak is de beschikbaarheid van funderingsinformatie voor alle gebouwen in Nederland, om de langzaam voortschrijdende processen van bodemdaling en funderingsschade aan te pakken.

Voor meer informatie, bezoek het Rli-advies “Goed gefundeerd”.